Kiedy i komu należy się zachowek?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kiedy i komu należy się zachowek?

Zachowek jest to ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Celem zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy. Uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni w linii prostej i rodzice spadkodawcy.

Zachowek – jak obliczyć jego wysokość?

Wysokość zachowku określa art. 991 par. 1 kc stanowiąc, że wynosi on połowę wartości udziału, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, natomiast jeżeli uprawnionym do zachowku jest osoba małoletnia albo trwale niezdolna do pracy, wysokość ta wynosi 2/3 wartości tego udziału. Udział spadkowy będący podstawą do obliczenia należnego zachowku należy ustalić dla każdego uprawnionego oddzielnie na podstawie przepisów ogólnych, z uwzględnieniem zastrzeżenia z art. 992 kc, a następnie udział ten należy przemnożyć przez 1/2 lub 2/3. 

Obliczając wysokość zachowku, konieczne jest ustalenie czystej wartości spadku, czyli różnicy pomiędzy wysokością aktywów wchodzących w skład spadku a wysokością długów spadkowych. Ustalenie czystej wartości spadku odbywa się na chwilę otwarcia spadku.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, dolicza się natomiast darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Przy czym stosownie do art. 994 par. 1. kc nie dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku, drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Prawo do zachowku – kiedy się je traci?

Prawo do zachowku nie przysługuje oczywiście osobom nieuprawnionym do niego (takim jak teściowa, teść, synowa, zięć) – oraz tym, którzy spadek po zmarłym odrzucili bądź też zostali uznani przez sąd za niegodnych dziedziczenia. Co więcej, zachowku nie dostaną także osoby, które zrzekły się dziedziczenia poprzez umowę o zrzeczenie się (jaką zawarły z osobą zmarłą za jej życia w formie aktu notarialnego). 

Osoba uprawniona do zachowku może wystąpić z roszczeniem o zachowek do sądu spadku w terminie pięciu lat od dnia ogłoszenia testamentu, względnie od dnia otwarcia spadku.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu