Spółka cywilna krok po kroku

spółka krok po kroku

Aby założyć spółkę cywilną konieczne jest wykonanie kilku istotnych kroków – takich jak: zawarcie umowy spółki, rejestracja wspólników w CEIDG,  zgłoszenie spółki do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Urzędu Skarbowego.

Spółka cywilna – jak założyć?

Chcąc założyć spółkę cywilną należy:

  • zawrzeć umowę spółki – która powinna zawierać dane wspólników, nazwę spółki wraz z siedzibą, zakres działalności (można skorzystać z kodów PKD), obowiązki wspólników, wysokość wkładu wnoszona przez poszczególnych wspólników, sposób reprezentowania spółki, czas trwania spółki;
  • zarejestrować ją – chociaż sama spółka cywilna nie podlega rejestracji, każdy ze wspólników musi uzyskać wpis swojej działalności gospodarczej do CEIDG (nie jest to konieczne tylko wtedy, gdy wspólnikiem jest np. osoba prawna ponieważ jest ona zarejestrowana w KRS);
  •  zgłosić spółkę do GUS-u w terminie 14 dni od momentu jej założenia – w celu uzyskania numeru REGON;
  • zgłosić spółkę do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od momentu jej założenia – aby otrzymać numer NIP;
  • zaktualizować dane spółki w CEIDG;
  • zarejestrować spółkę do VAT – poprzez formularz VAT-R.

 

Spółka cywilna – dla kogo?

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Założenie spółki cywilnej poleca się przede wszystkim w sytuacji, gdy przedsiębiorcom zależy na szybkiej i łatwej rejestracji, a rozpoczynana działalność gospodarcza nie jest obarczona dużym ryzykiem. 

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu