Sprawy spadkowe Warszawa

Kancelaria Prawna Szeffner Wspólnicy prowadzi obsługę prawną Klientów w zakresie spraw spadkowych. Z uwagi na duży stopień skomplikowania tych spraw, warto powierzyć prowadzenie sprawy spadkowej zaufanemu radcy prawnemu.

Profesjonalne doradztwo prawne w sprawach spadkowych

W ramach naszej specjalizacji w prawie spadkowym oferujemy profesjonalne doradztwo w następujących obszarach:

  • Pomoc w sporządzaniu testamentów i innych dokumentów związanych z prawem spadkowym.
  • Wsparcie przy sporach i procesach sądowych dotyczących dziedziczenia, a w szczególności zachowku.
  • Reprezentacja Klientów w negocjacjach i mediacjach dotyczących podziału spadku.

Współpracujemy z naszymi Klientami na każdym etapie sprawy spadkowej, zapewniając im kompleksową pomoc prawną i doradztwo w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spraw spadkowych, w tym sporządzenia testamentu, zachowku, działu spadku lub odrzucenia spadku, zapraszamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią.

Niegodność dziedziczenia

Istnieje kilka sytuacji, w których spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Dotyczy to następujących przypadków:

  • spadkobierca dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  • spadkobierca przestępstwem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu którejś z tych czynności,
  • spadkobierca umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, bądź też przerobił go lub podrobił albo świadomie skorzystał z testamentu przerobionego lub podrobionego przez inną osobę,
  • spadkobierca uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem lub inną umową,
  • spadkobierca uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającej z władzy rodzicielskiej lub opieki.

Spadkobierca uznany za niegodnego nie dziedziczy i jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku. O uznaniu za niegodnego każdorazowo decyduje sąd.