Spadek
Warszawa

Ogół praw i obowiązków zmarłego, przechodzących w chwili jego śmierci na jedną bądź kilka osób uprawnionych do dziedziczenia, nazywamy spadkiem. Sposób przekazania dziedzictwa jest zdeterminowany przez fakt, czy spadkodawca skonstruował akt ostatniej woli (czyli testament), bądź też nie. Kancelaria Szeffner to eksperci z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy sprawy spadkowe – spadek Warszawa na terenie stolicy i okolic, pomagając w sporządzaniu pism procesowych (takich jak wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) i w kwestiach związanych opracowywaniem opinii prawnych; reprezentujemy Klientów w takich sprawach, jak podział spadku (dział spadku), odrzucenie spadku, przyjęcie spadku itd.

Spadek w testamencie

W momencie śmierci danej osoby, wszelkie prawa i obowiązki, jakie jej przysługiwały, przechodzą na jej spadkobierców. Ci mogą być zarówno spadkobiercami ustawowymi (czyli osobami wskazanymi przez ustawodawcę jako dziedziczące w przypadku braku testamentu, takie jak małżonek czy dzieci), jak również spadkobiercami testamentowymi (czyli osobami, które zostały wyznaczone przez zmarłego w testamencie, nawet jeśli nie istniała wcześniejsza więź prawna między nim a spadkobiercą). Otrzymują oni spadek w testamencie.

Dodatkowo, w polskich przepisach prawnych ustalono, kto może być spadkobiercą, a kto nie. Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami spadkowymi, tylko osoba żyjąca w chwili otwarcia spadku (czyli w momencie śmierci spadkodawcy) może być spadkobiercą. Ponadto, dziecko poczęte przez zmarłego jest uprawnione do dziedziczenia, pod warunkiem narodzenia się żywym. To samo dotyczy fundacji, która ma powstać, jeśli spadkodawca sporządził testament i wyraził w nim taką wolę. Stwierdzenie nabycia spadku może być także wydane dla podmiotów prawnych, które istniały w chwili otwarcia postępowania spadkowego. Oznacza to, że osoby zmarłe lub podmioty prawne, które nie istniały w momencie otwarcia spadku, nie mogą dziedziczyć.

Określenie, kto jest uprawniony do dziedziczenia, często prowadzi do poważnych trudności. Dlatego też, aby uniknąć niejasności, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jeśli chodzi o spadek w testamencie/dziedziczenie ustawowe.

spadek warszawa

Odrzucenie spadku Warszawa – specjaliści w sprawach spadkowych Kancelaria Szeffner

Odrzuceniu spadku Warszawa – na czym to polega? W chwili odejścia spadkodawcy wszyscy spadkobiercy automatycznie uzyskują prawo do dziedziczenia, wynikające z samego faktu zgonu. Niemniej jednak w przypadku, gdy spadkobiercy nie dążą do nabycia spadku, na przykład w sytuacji, gdy są świadomi, że spadkodawca pozostawił długi spadkowe przekraczające wartość spadku, mają możliwość odrzucenia spadku. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie oficjalnego oświadczenia przed sądem lub notariuszem w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o swoim uprawnieniu do dziedziczenia. W przypadku braku oświadczenia o odrzuceniu spadku, w ciągu kolejnych 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o swoim prawie do spadku, spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Radca prawny spadek Warszawa

Usługa radca prawny spadek Warszawa to kompleksowe wsparcie i świadczenie porad prawnych w dziedzinie prawa spadkowego, jak również reprezentacja klientów w procesach sądowych. Ponadto służymy pomocą w tworzeniu dokumentów, takich jak wnioski (np. wnioski o stwierdzenie nabycia spadku) oraz pozwy, mających na celu zainicjowanie odpowiednich postępowań. Nasza oferta radca prawny spadek Warszawa opiera się na dostarczaniu profesjonalnej pomocy prawnej. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw związanych ze spadkami (sprawy spadkowe, spadek Warszawa), a zwłaszcza reprezentowaniu interesów klientów w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku.

spadek warszawa

Dobry prawnik spadek Warszawa – prawo spadkowe, sprawy spadkowe w Warszawie

Dobry prawnik spadek Warszawa – w Kancelarii Szeffner znajdziesz specjalistów. Usługi świadczone przez naszą kancelarię w zakresie prawa spadkowego obejmują różnorodne aspekty. Dotyczą one nabycia spadku, tworzenia testamentów, egzekwowania zapisów zwykłych i windykacyjnych, uzyskiwania zachowku (tzw. sprawy o zachowek), przyjęcia lub odrzucenia spadku (również przez osoby nieletnie), a także spraw o stwierdzenie nabycia spadku, podziały spadku oraz wydziedziczenie.

Priorytetem naszej codziennej pracy jest osiągnięcie porozumienia w kwestiach spornych dotyczących spadków. W przypadku braku możliwości ugody, dobry prawnik spadek Warszawa zawsze będzie dążył do zapewnienia Klientom korzystnych rezultatów w ramach procesów sądowych.

Sprawy spadkowe Warszawa

Sprawy spadkowe Warszawa, prawo spadkowe – zajmujemy się prowadzeniem postępowań z zakresu prawa spadkowego. Doświadczony prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie udziela porad prawnych, objaśniając klientom szczegóły konkretnych działań prawnych. W ramach tych porad pomagamy między innymi w sporządzeniu ważnych testamentów oraz w kwestiach dotyczących odrzucenia spadku. Doradzamy Klientom w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz testamentowego. Wybierz sprawy spadkowe Warszawa u ekspertów z Kancelarii Szeffner.

Prawnik spadki Warszawa cena

Prawnik spadki Warszawa cena – co warto wiedzieć? Od wniosku o stwierdzenia nabycia spadku pobierana jest opłata w kwocie 100 zł. W przypadku spraw z zakresu spadków należy pamiętać, że wskazany koszt nie obejmuje wynagrodzenia dla prowadzącego sprawę radcy prawnego. Zdarza się, że do kosztów postępowania spadkowego konieczne będzie doliczenie wynagrodzenia dla biegłego sądowego.