Umowy handlowe

Umowy handlowe są powszechnie stosowane w ramach działalności gospodarczej. Stanowią one codzienność dla przedsiębiorców. Chociaż pozornie tworzenie i zawarcie umowy może wydawać się proste, to w rzeczywistości jest to proces wymagający wiedzy, zaangażowania oraz praktyki. 

Właściwe sporządzenie umowy handlowej musi uwzględniać wszelkie aspekty i skutecznie chronić interesy stron. Warto podkreślić, że darmowe szablony dokumentów dostępne w sieci nie gwarantują takich samych efektów, jak umowa handlowa sporządzona przez doświadczonego prawnika dostosowana do konkretnego przypadku. 

Istotne jest aby pamiętać, że relacje kontraktowe uregulowane są przez różne przepisy prawne, które podlegają ciągłym zmianom, zatem konieczne jest stałe monitorowanie tych przepisów.
W naszej Kancelarii rozumiemy, że właściwie przygotowana umowa handlowa stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu. Dzięki niej relacje między stronami są prawidłowo uregulowane, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych sporów w przyszłości.

Umowy handlowe – podział i rodzaje

Umowy handlowe są niezwykle istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje wiele różnych rodzajów umów handlowych, które można podzielić na umowy nazwane i nienazwane.

Umowy nazwane

Umowy nazwane są regulowane przez Kodeks cywilny i obejmują wiele rodzajów umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, o dzieło, kontraktacji, roboty budowlane, najmu, leasingu, użyczenia, pożyczki, zlecenia, darowizny, spółki i wiele innych.

Umowy nienazwane

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą swobody umów, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości tego stosunku, ustawom ani zasadom współżycia społecznego. Do przykładowych umów nienazwanych należą: franczyza, sponsoring i factoring.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej przy zawieraniu umowy

Skorzystanie z usług profesjonalnej pomocy prawnej może nieść za sobą wiele korzyści. Każda umowa cywilnoprawna niezależnie od tego czy jest to umowa nazwana czy nienazwana, musi być zgodna z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym. W przeciwnym wypadku, gdyby doszło do sporu, sąd może uznać ją za nieważną w całości lub w części. W związku z czym do prawidłowego sporządzenia umowy sama znajomość dotycząca jej przedmiotu może okazać się niewystarczająca. Dla należytego zabezpieczenia interesu danej strony umowy konieczna jest umiejętność właściwego wykorzystywania określonych instytucji prawnych. Skorzystanie z usług radcy prawnego gwarantuje, że zawierana umowa będzie ważna oraz będzie właściwie zabezpieczała interesy stron.

Bazując na doświadczeniu i praktyce, warto podkreślić, że lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej na etapie zawierania umowy niż dopiero gdy pojawią się problemy w jej realizacji. Niejednokrotnie bowiem okazuje się, że problemom tym można było zapobiec, gdyby umowa była inaczej skonstruowana przy uwzględnieniu odpowiednich instytucji prawnych. Co więcej, pozwoliłoby to także na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.