Radca prawny od rozwodów - Warszawa

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo w sprawach rozwodowych w Warszawie i okolicach. Specjalizujemy się w delikatnych i często skomplikowanych sprawach rozwodowych, zapewniając naszym Klientom dyskrecję, zrozumienie i profesjonalne podejście. Wspieramy na każdym etapie procesu rozwodowego, począwszy od mediacji i negocjacji, aż po reprezentację w sądzie.

Rozumiemy, jak emocjonalnie obciążające może być doświadczenie rozwodu, dlatego indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy.

W trakcie porady tłumaczymy wszystkie zawiłości prawne związane z rozwodem, w tym podział majątku, ustalenie alimentów oraz kwestie opieki nad dziećmi. Zapewniamy rzetelne doradztwo i reprezentację, mając na uwadze optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.
Kancelaria Prawna Szeffner Wspólnicy zajmuje się prowadzeniem procesów rozwodowych zarówno w Warszawie, jak i w jej okolicach.

W czym może pomóc prawnik rozwodowy

  • Konsultacja prawna: podczas naszego pierwszego spotkania i pierwszej rozmowy, Klient ma okazję do przedstawienia swojej sytuacji, podczas gdy radca prawny specjalizujący się w rozwodach tłumaczy zawiłości przyszłego postępowania oraz przedstawia różne możliwe kierunki działań.
  • Proces negocjacyjny: prawnik ustala z Klientem możliwe do osiągnięcia warunki rozwodu, a następnie, działając w imieniu Klienta, prowadzi negocjacje w celu uzyskania uzgodnionych warunków od strony przeciwnej.
  • Przygotowanie dokumentów procesowych: w postępowaniu cywilnym, sąd orzeka na podstawie przeprowadzonych dowodów, w tym przedłożonych przez strony dokumentów. Dlatego warto już na samym początku zadbać o ich staranne przygotowanie.
  • Reprezentacja przed sądem: warto być dobrze przygotowanym na rozprawę rozwodową w sądzie. Zaangażowanie w proces radcy prawnego może przyczynić się do skutecznej obrony interesów reprezentowanej strony i pomyślnego zakończenia procesu.
Reprezentowanie w sprawach rozwodowych
Rozwód bez orzekania o winie

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie

Sprawę rozwodową wieńczy wydanie wyroku rozwodowego. Sąd może przypisać winę rozkładu pożycia małżonków jednemu z nich, obojgu, bądź odstąpić od orzekania o winie, gdy oboje małżonkowie wyrażą wolę, by sąd nie orzekał w tym zakresie. W wyroku rozwodowym sąd decyduje również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz ustala zasady kontaktów między rodzicami a dzieckiem, a także ustala obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, z uwzględnieniem kosztów jego utrzymania i wychowania.