Prawo spadkowe Warszawa

Prawo spadkowe jest jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa. Jednocześnie należy do jednej z tych dziedzin, z którymi każdy z nas spotka się wcześniej czy później.

Pomoc prawna w sprawach spadkowych

Nasza Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Oferujemy usługi związane z doradztwem, prowadzeniem postępowań spadkowych oraz reprezentacją w sprawach dotyczących dziedziczenia i testamentów.

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na podstawie postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Wymaga to złożenia odpowiednich dokumentów, takich jak akt zgonu spadkodawcy i testament (jeśli istnieje). Nasza Kancelaria pomoże w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i zapewni profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

Dział spadku

Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. Dział spadku polega na podziale masy spadkowej pomiędzy poszczególnych spadkobierców, stosownie do przysługujących im udziałów w spadku. Dział spadku może zostać przeprowadzony zarówno przed sądem, jak i u notariusza.

Procedura działu spadku

Procedura działu spadku rozpoczyna się od ustalenia składu majątku spadkowego, który obejmuje wszystkie składniki masy spadkowej, takie jak nieruchomości, ruchomości, a także prawa i zobowiązania zmarłego. Następnie spadek jest dzielony pomiędzy spadkobierców, na podstawie przypadających im udziałów ustawowych lub testamentowych. W zależności od woli spadkobierców, dział spadku może odbyć się przed sądem bądź u notariusza.