Prawo spadkowe, zachowek
Warszawa

Nasza kancelaria prawnicza specjalizuje się w udzielaniu wsparcia prawno-doradczego w skomplikowanych niekiedy kwestiach związanych ze spadkami – prawo spadkowe Warszawa. W sytuacji, gdy poszukujesz renomowanej kancelarii prawnej prowadzącej sprawy spadkowe, które służy doradztwem i pomocą w zawiłych procedurach spadkowych, kwestiach odrzucenia spadku czy podziałach spadku, gorąco zachęcamy do skorzystania z rozległego wachlarza rozwiązań oferowanych przez Kancelarię Szeffner.

Radca prawny prawo spadkowe Warszawa – specjaliści z zakresu prawa spadkowego

Radca prawny prawo spadkowe Warszawa – osobom bliskim zmarłego oraz innym wskazanym w testamencie jednostkom przysługuje uprawnienie do odziedziczenia jego majątku. Kwestie związane ze spadkiem stanowią istotny obszar, który wymaga znaczącej uwagi, nawet w trudnych momentach związanych z żałobą po zmarłym członku rodziny. Prowadzimy sprawy spadkowe, oferując pomoc i szereg porad prawnych dla spadkobierców w rozwiązywaniu rozmaitych wyzwań związanych z nabyciem praw majątkowych po nieżyjących krewnych, gdy chodzi o przyjęcie spadku i podział spadku.

Dążymy do tego, aby osoby uprawnione uzyskały należny spadek w odpowiedniej wysokości, zgodnie z orzeczeniem sądowym dotyczącym nabycia spadku (po postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku). Radca prawny specjalizujący się w danej sprawie, udzieli Klientowi praktycznych wskazówek dotyczących procesu nabywania środków pieniężnych oraz innych materialnych aktywów w związku z dziedziczeniem. W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię mieści się również przygotowywanie dokumentów procesowych i oświadczeń o akceptacji lub odrzuceniu dziedziczenia (nabyciu spadku bądź odrzucenia spadku). Adwokat zaoferuje także reprezentację klientów w postępowaniu sądowym.

Nasza oferta „radca prawny prawo spadkowe Warszawa” skierowana jest nie tylko do mieszkańców Polski, lecz również do osób pracujących i zamieszkujących za granicą. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując wszelkie aspekty i proponując optymalne rozwiązania zgodnie z daną sytuacją. Rozumiemy, że kwestie związane z prawem spadkowym dotyczą intymnych sfer życia klientów, którzy korzystają z naszych usług. Z tego powodu zawsze starannie słuchamy opinii klientów. Po wspólnym omówieniu sytuacji udzielamy praktycznych wskazówek, aby pomóc w rozwiązaniu problemu związanego z dziedziczeniem lub zrezygnowaniem z dziedziczenia.

Prawo spadkowe prawnik Warszawa – dziedziczenie ustawowe a dziedziczenie testamentowe

Prawo spadkowe prawnik Warszawa – w naszej kancelarii pracują doświadczeni eksperci w sprawach spadkowych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw związanych z dziedziczeniem, zarówno na podstawie przepisów ustawy, jak i testamentu. Nasza praktyka obejmuje obszar miasta Warszawa i okolic. Sprawy spadkowe z ustawy dotyczą sytuacji, gdy spadkobiercy wyznaczeni w testamencie nie akceptują lub nie są w stanie przyjąć spadku – również w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Obowiązuje wówczas hierarchia dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie testamentowe występuje w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament. W pewnych przypadkach dochodzi do równoczesnego wystąpienia zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Szczególnie ma to miejsce, kiedy w testamencie spadkodawca wskazuje spadkobiercę, który dziedziczy wyłącznie część spadku. Natomiast decyzję o podziale pozostałej części spadku reguluje kolejność dziedziczenia ustawowego. Ponadto, jeśli spadkodawca wskazał kilku spadkobierców, ci ostatni mogą przystąpić do podziału spadku. Usługa prawo spadkowe prawnik Warszawa/prawo spadkowe Warszawa adwokat pomaga klientom zarówno w kwestii dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

Prawo spadkowe Warszawa porady

Prawo spadkowe Warszawa – porady i najważniejsze informacje z następujących dziedzin: sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie spadku, kwestie odrzuceniu spadku itd.

Prawo spadkowe/prawo dziedziczenia a oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – oświadczenie przyjęcia lub odrzucenia spadku można składać przez 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiaduje się o swoim powołaniu do dziedziczenia. Niezłożenie takiej deklaracji w tym okresie jest równoznaczne z akceptacją dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Składanie deklaracji jest możliwe przed sądem lub notariuszem.

W przypadku prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi pełną odpowiedzialność za długi spadkowe. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości określonej w spisie inwentarza lub w wykazie inwentarza .

Kto wydaje akt poświadczenia dziedziczenia, a kto postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – dokument, który potwierdza nabycie spadku, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane bezpośrednio przez sąd, lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. W celu złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku zachęcamy do skorzystania z pomocy naszej Kancelarii radców prawnych w Warszawie. Pomoc prawnika przyspieszy proces i pomoże uniknąć trudności w przyszłości.

Do którego sądu w Warszawie można złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – sprawy spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku należą do sądów rejonowych. Wniosek należy złożyć w sądzie miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania w Polsce, właściwy jest sąd miejsca, gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W Warszawie istnieje kilka sądów rejonowych, z których każdy odpowiada za wyznaczony obszar miasta.

Stwierdzenie nabycia spadku – jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – przede wszystkim należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy. Jeśli spadkodawca pozostawił testament, należy go dostarczyć do sądu lub wskazać, gdzie jest przechowywany. Jeśli chodzi o dziedziczenie ustawowe, konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo ze spadkodawcą (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia).

Prawo spadkowe Warszawa porady – co to jest zachowek – zachowek ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku, bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, zapisu lub w postaci powołania do spadku będzie mu przysługiwać przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę kwoty potrzebnej do pokrycia zachowku. W przypadku braku testamentu lub pominięciu w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę warto skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w prawie spadkowym w Warszawie.

Sprawy spadkowe – kto ma prawo do zachowku? Zachowek przysługuje potomkom (dzieciom, wnukom itp.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby uprawnieni do dziedziczenia z mocy ustawy. Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli uprawniony potomek jest małoletni, przysługuje mu dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przysługiwał w przypadku dziedziczenia ustawowego, w innych sytuacjach zaś połowę tej wartości.

Prawo spadkowe Warszawa radca prawny – eksperci w zakresie prawa spadkowego z Kancelarii Szeffner

Prawo spadkowe – prowadzimy sprawy spadkowe Warszawa dla naszych Klientów. Jesteśmy ekspertami od spraw spadkowych, udzielającymi kompleksowych porad prawnych i wspierającymi Klientów w całym procesie uzyskania spadku. Zapraszamy do kontaktu już teraz!