Sprawy rozwodowe warszawa

Rozwód jest jednym z najbardziej skomplikowanych i emocjonalnie obciążających procesów w życiu człowieka. W Warszawie odnotowuje się rosnącą liczbę spraw rozwodowych, co wiąże się z potrzebą dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej.

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez Sądy Okręgowe. Ważne jest, aby złożyć pozew rozwodowy w odpowiednim sądzie, co zależy od miejsca zamieszkania stron.

Sprawy rozwodowe

Nasze usługi w zakresie spraw rozwodowych obejmują:

  1. Konsultacje prawne: Rozpoczynamy od rozmowy, podczas której szczegółowo omawiamy Państwa sytuację i obieramy właściwą strategię w postępowaniu rozwodowym.
  2. Reprezentacja w Sądzie: Z uwagi na duży stopień skomplikowania postępowania rozwodowego warto powierzyć reprezentację przed sądem radcy prawnemu.
  3. Negocjacje i mediacje: Dążymy do rozwiązań polubownych, które mogą pomóc zminimalizować stres i koszty związane z rozwodem. Wspieramy Państwa w negocjacjach i mediacjach, starając się osiągnąć porozumienie z drugą stroną.
  4. Prawo rodzinne: Oprócz spraw rozwodowych zajmujemy się również innymi kwestiami związanymi z prawem rodzinnym, takimi jak ustalanie alimentów, podział majątku, ustalenie kontaktów z dziećmi i wiele innych.

 

Po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją Klienta, opracowujemy strategię uwzględniającą indywidualne aspekty występujące w danej sprawie. Po konsultacjach prawnych przygotowujemy pozew o rozwód bądź odpowiedź na pozew. Następnie towarzyszymy Klientom w trakcie postępowania przed sądem.