Czym spółka z o.o. różni się od spółki cywilnej?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Czym spółka z o.o. różni się od spółki cywilnej?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością różni się od spółki cywilnej przede wszystkim – jak sama nazwa wskazuje – zakresem odpowiedzialności. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki własnym majątkiem.

Spółka z o.o., a spółka cywilna – czym się różnią?

Podstawowe różnice między spółką z o.o. a spółką cywilną to:

  •  forma prawna umowy spółki – w spółce cywilnej w zasadzie wystarczy nam zwykła forma pisemna, podczas gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z ustawowymi wymogami konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego;
  • minimalny kapitał zakładowy – w spółce cywilnej nie jest on obowiązkowy, jednak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi wynosić minimum 5000 złotych;
  • podatnikiem podatku dochodowego – w przypadku spółki z o.o. mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem – najpierw spółka płaci CIT, a po podziale zysków pomiędzy wspólników powstaje po ich stronie obowiązek zapłaty PIT, natomiast w spółce cywilnej podatek dochodowy płacą jedynie wspólnicy;
  • prowadzeniem ksiąg podatkowych – zdecydowana większość spółek cywilnych prowadzi swoją księgowość w oparciu o książkę przychodów i rozchodów, podczas gdy w spółkach z o.o. konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

zoo a cywilna infografika

Spółka z o.o., a spółka cywilna – którą wybrać? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, którą spółkę wybrać – wiele zależy od konkretnej sytuacji biznesowej, w jakiej się znajdujemy. Jeżeli przedsięwzięcie biznesowe jest większych rozmiarów i wiąże się ze stosunkowo dużym ryzykiem wówczas na pewno spółka z o.o. będzie lepszym wyborem z punktu widzenia zabezpieczenia prywatnych interesów poszczególnych wspólników.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu