Umowy zlecenie Warszawa

Na czym polega umowa zlecenie

Istota umowy zlecenia polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenie jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu, jak np. umowa o dzieło.
Z kolei jeżeli przedmiotem umowy nie mają być czynności prawne ale usługi, wówczas przepisy dotyczące umowy zlecenia stosuje się odpowiednio.

Stronami umowy zlecenie są dający zlecenie i przyjmujący zlecenie. Ustawodawca nie zastrzegł żadnej formy szczególnej dla zawarcia umowy zlecenia, co oznacza że może być ona zawarta w dowolnej formie, jednak dla celów dowodowych warto zawrzeć ją w formie pisemnej.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

W praktyce zdarza się często, że obie umowy są mylone. Umowa o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Nacisk jest tu położony więc na efekt jakim jest wykonanie dzieła. Umowa o dzieło jest typową umową rezultatu natomiast umowa zlecenia jest umową starannego działania. Zleceniobiorca zobowiązany jest zatem do działania zgodnego ze sztuką, które niekoniecznie musi przynieść skutek oczekiwany przez strony.

Umowy zlecenie a umowa o pracę

Obecnie, umowa zlecenia jest jedną z najczęściej spotykanych podstaw zatrudnienia. Niesie ona znaczące korzyści dla obu stron. Dającemu zlecenie pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na jej zawarciu zamiast zawierania umowy o pracę – oczywiście pod warunkiem, że w danej sytuacji obowiązujące przepisy nie zobowiążą go do zawarcia umowy o pracę. Przyjmujący zlecenie może natomiast dzięki tej umowie otrzymać wyższe wynagrodzenie netto. Ponadto, obie strony doceniają większą swobodę w zatrudnieniu, jaką daje umowa zlecenie w porównaniu do umowy o pracę.

Umowy zlecenie są szczególnie popularne wśród freelancerów. Pracując jako samodzielni wykonawcy, freelancerzy coraz częściej korzystają z umów zlecenia do realizacji swoich celów biznesowych.

Porady prawne umowa zlecenia – Kancelaria w Warszawie

Przygotowujemy projekty umów zlecenia lub umów o świadczenie usług jak również opiniujemy projekty gotowych umów zlecenia z uwzględnieniem interesów Klienta. Pomagamy w negocjacjach przy zawieraniu umowy, a także doradzamy w trakcie jej realizacji. W razie zaistnienia sporu podejmujemy pozasądowe próby jego rozwiązania, a gdyby nie przyniosły one oczekiwanych efektów, wspieramy naszych Klientów w sporze sądowym.

Jeżeli potrzebują Państwo porady dotyczącej umowy zlecenia zapraszamy do naszej Kancelarii mieszczącej się przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Doradzamy jak zawrzeć umowę zlecenia i wskazujemy jakie elementy powinna ona w danym przypadku zawierać. Świadczymy pomoc prawną gdy jedna ze stron nie realizuje umowy.