Zmiany w KRS

Nasza Kancelaria zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu zmian w KRS, od przygotowania odpowiednich dokumentów, przez ich złożenie, aż po monitorowanie statusu wniosku. Rozumiemy, że każda zmiana w rejestrze jest istotna i może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie Państwa firmy, dlatego podchodzimy do każdego zlecenia z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Oferujemy kompleksowe doradztwo, aby proces zmian w KRS przebiegał sprawnie i bezproblemowo. Naszym celem jest minimalizacja formalności i szybkie przeprowadzenie niezbędnych zmian, co umożliwi Państwu skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia swojego biznesu.

Osoby, które decydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej są zobowiązane do jej zarejestrowania. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym wpisowi do KRS podlegają m.in. następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.
 

Od 2021 roku wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców można składać wyłącznie w formie elektronicznej (wnioski papierowe nie są rozpatrywane). W zależności od formy prowadzonej działalności, wniosek o wpis do KRS można złożyć za pośrednictwem:

 • Portalu Rejestrów Sądowych – aby zarejestrować spółkę, użytkownik powinien założyć konto na portalu, a następnie uzupełnić wniosek właściwy wybranej spółce,
 • systemu teleinformatycznego S24 – zarejestrowanie spółki wymaga założenia konta na portalu oraz autoryzację za pomocą podpisu osobistego, zaufanego bądź kwalifikowanego.
 

Zarówno wniosek na PRS, jak i S24 może przygotować każda osoba, która założy konto na portalu, przy czym podpisać może go wyłącznie:

 • wspólnik spółki,
 • pełnomocnik,
 • wszyscy członkowie zarządu,
 • komplementariusz 
 

Warto nadmienić, że do składanego wniosku należy dołączyć również dokumenty w postaci elektronicznych załączników, na przykład umowę spółki, listę wspólników czy pełnomocnictwo.

Co powinno się znaleźć we wniosku o wpis do KRS? Między innymi: firma spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki czy wartość wkładów wnoszonych do spółki przez poszczególnych wspólników. W przypadku konieczności aktualizacji danych, należy złożyć wniosek o wpis zmian w formie elektronicznej.

Koszt wpisu / aktualizacji w KRS

Zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców w KRS to koszt 500 zł. Dodatkowo opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł. W przypadku zawarcia umowy spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 opłata sądowa jest niższa (250 zł). Aktualizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym to koszt 250 zł za opłatę sądową oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG.