Umowy cywilnoprawne Warszawa

Nasza kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Oferujemy przygotowywanie i analizę projektów umów dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klientów. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie sporządzania i opiniowania m.in. umów sprzedaży, umów dzierżawy, umów najmu, umów pożyczki oraz wielu innych.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest jedną z najpowszechniejszych umów z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Określa ona warunki sprzedaży rzeczy lub usługi, w tym cenę, termin wykonania, gwarancję oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

Umowa dzierżawy

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Innymi słowy umowa dzierżawy polega na tym, że jedna strona oddaje drugiej stronie oznaczoną rzecz do używania, w tym pobierania pożytków za co otrzymuje stosowny ekwiwalent w postaci czynszu dzierżawnego. Natomiast dzierżawca używa rzecz i pobiera pożytki z niej pochodzące, jednocześnie będąc zobowiązanym do płacenia czynszu. W praktyce poza rzeczami (ruchomościami), często można spotkać się z dzierżawą przedsiębiorstwa, gruntu czy lokalu.

Umowa najmu

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Coraz więcej osób wcześniej czy później spotyka się w swoim życiu z koniecznością zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, z uwagi na rosnące ceny mieszkań. Podobnie, przedsiębiorcy niebędący właścicielami nieruchomości dostosowanych do prowadzonej przez nich działalności gospodarczej korzysta z instytucji najmu powierzchni handlowych.

Porady prawne dotyczące umów cywilnoprawnych

Przygotowujemy projekty umów cywilnoprawnych, jak również opiniujemy gotowe projekty umów z uwzględnieniem interesów Klienta. Pomagamy w negocjacjach przy zawieraniu umowy, a także doradzamy w trakcie jej realizacji. W razie zaistnienia sporu podejmujemy pozasądowe próby jego rozwiązania, a gdyby nie przyniosły one oczekiwanych efektów, wspieramy naszych Klientów w sporze sądowym.

Jeżeli potrzebują Państwo porady dotyczącej umowy cywilnoprawnej zapraszamy do naszej Kancelarii mieszczącej się przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Doradzamy jak zawrzeć umowę i wskazujemy jakie elementy powinna ona w danym przypadku zawierać. Świadczymy pomoc prawną gdy jedna ze stron nie realizuje umowy.

Reprezentowanie klientów w sporach prawnych

W przypadku sporów związanych z wykonywaniem umów, reprezentujemy Klientów przed sądem. Działamy w celu ochrony interesów naszych Klientów i dążenia do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia.