Kiedy adwokat a kiedy radca prawny?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kiedy adwokat a kiedy radca prawny?

Kiedy adwokat a kiedy radca prawny?

Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego, które mają praktycznie takie same uprawnienia. Wykonywanie obu zawodów polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, zastępstwie procesowym oraz podejmowaniu obron w procesie karnym.

Elementem rozróżniającym oba zawody jest przynależność do różnych samorządów zawodowych. Radcowie prawni zrzeszeni są w Krajowej Izbie Radców Prawnych, z kolei adwokaci należą do Naczelnej Rady Adwokackiej. Kolejną różnicą pomiędzy obiema profesjami jest możliwość zatrudnienia radcy prawnego na podstawie umowy o pracę, co nie jest możliwe w przypadku adwokatów. Ta specyficzna cecha pozwala radcom prawnym na bardziej elastyczne formy współpracy, szczególnie w obszarze prawa gospodarczego, gdzie często są integralną częścią działów prawnych firm.

Warto podkreślić, że od 2015 roku, zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci są w równym stopniu uprawnieni do prowadzenia obron karnych przed sądami. Obron karnych nie mogą podejmować się radcowie prawni pozostający w stosunku pracy, tak długo jak w nim pozostają.

Warto także zauważyć, że obie profesje są regulowane przez odpowiednie ustawy i podlegają swoim samorządom zawodowym, które dbają o utrzymanie wysokich standardów etycznych i profesjonalnych wśród swoich członków. Zarówno adwokaci, jak i radcy prawni muszą spełniać rygorystyczne wymogi edukacyjne i przejść przez odpowiednie szkolenia oraz egzaminy zawodowe, zanim zostaną dopuszczeni do wykonywania zawodu.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu