Czy w trakcie trwania rozwodu można mieć partnera?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Czy w trakcie trwania rozwodu można mieć partnera?

Czy w trakcie trwania rozwodu można mieć partnera?

Tak, możliwe jest posiadanie nowego partnera w trakcie trwania procesu rozwodowego. Zgodnie z prawem, związek z inną osobą w okresie, gdy małżeństwo faktycznie przestało funkcjonować ze względu na całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, nie stanowi automatycznie przesłanki do orzeczenia winy któregokolwiek z małżonków w procesie rozwodowym. Oznacza to, że sama obecność nowego związku nie jest wystarczającym powodem, by sąd orzekł winę jednej ze stron za rozpad małżeństwa.

Należy przy tym jednak zachować daleko idącą ostrożność, bowiem jak pokazuje doświadczenie prawnika zajmującego się rozwodami, niejednokrotnie nowy związek jednej ze stron procesu rozwodowego często wykorzystywany jest przez drugą stronę jako dowód niewierności pierwszej strony. Najlepiej byłoby zatem nawiązać nową relację po zakończeniu małżeństwa. Warto również pamiętać, że nie jest zdradą małżeńską nowy związek, który rozpoczął się jeszcze w trakcie formalnego bytu małżeństwa, ale już po nastąpieniu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami.

W kontekście powyższego decydujące znaczenie mogą mieć dowody posiadane przez każdą ze stron. Warto wspomnieć też, że nie każdy dowód będzie brany pod uwagę przez sąd i to niezależnie od tego co chcielibyśmy dowieść jego przeprowadzeniem. Dlatego przed ewentualnym ujawnieniem nowego związku warto skonsultować się uprzednio z radcą prawnym specjalizującym się w rozwodach, aby nie popełnić błędu, który może mieć swoje daleko idące konsekwencje w procesie rozwodowym.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu