Po co separacja przed rozwodem?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Po co separacja przed rozwodem?

Two wedding rings being separated by a broken line

Rozwód to zawsze trudny czas dla każdej ze stron. Wiele par decyduje się na separację przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie. Czy decyzja o separacji może okazać się korzystna?

Co to jest separacja?

Separacja to stan, w którym małżonkowie żyją osobno, ale nadal są formalnie małżeństwem. Możemy mówić o separacji faktycznej, o której decydują tylko i wyłącznie sami małżonkowie np. poprzez wyprowadzkę jednego z nich do innego mieszkania. Warto podkreślić, że separacja faktyczna nie jest uregulowana w jakichkolwiek przepisach prawnych. Jest to wyłącznie wewnętrzna decyzja małżonków.

Drugim rodzajem separacji jest separacja prawna, o której mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i o której każdorazowo orzeka sąd. Zgodnie z art. 61(1) par. 1 kro sąd może orzec separację jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia.

Jak przebiega proces separacji?

Proces o separację może zainicjować jedno z małżonków poprzez wniesienie pozwu o separację. Możliwe jest też, że sąd orzeknie separację na zgodny wniosek obojga małżonków. W tym przypadku sąd nie będzie orzekał o winie rozkładu pożycia. Postępowanie wszczęte z inicjatywy zgodnego wniosku obojga małżonków jest z reguły dużo krótsze i tańsze.

Warto mieć świadomość, że orzeczenie separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, a także powoduje że małżonkowie po sobie nie dziedziczą z mocy ustawy. W przypadku separacji prawnej konieczne będzie również uregulowanie kwestii związanych z opieką nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, jak również związanych z alimentacją.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu