Jakie są wysokości alimentów na dziecko w Polsce w 2024 roku

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jakie są wysokości alimentów na dziecko w Polsce w 2024 roku

Jakie są wysokości alimentów na dziecko w Polsce w 2024 roku

Wysokość minimalnych alimentów na dziecko nie jest określona przez przepisy. Sąd, działając na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy ustalaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę  usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują przede wszystkim codzienne wydatki na jego utrzymanie, koszty związane z jego edukacją, rozwojem, opieką zdrowotną czy realizacją zainteresowań dziecka. Oprócz tego, sąd analizuje także inne istotne okoliczności, takie jak wiek dziecka czy jego ewentualne własne dochody.

Istotne jest, że wysokość alimentów nie jest ustalana raz na zawsze. Może być ona weryfikowana w przypadku zmiany okoliczności, które miały wpływ na jej ustalenie. Jeśli sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów ulegnie poprawie lub pogorszeniu, albo jeśli zmienią się potrzeby dziecka, jedna ze stron może zwrócić się do sądu z wnioskiem o zmianę wysokości alimentów. Sąd oceni nowe okoliczności i może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu miesięcznej kwoty alimentów, aby lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom dziecka i możliwościom finansowym rodzica.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu