Co to jest spółka partnerska?

Co to spółka partnerska

Spółka partnerska jest typem spółki osobowej – dedykowanym osobom wykonującym wolne zawody. Wspólnikami – partnerami spółki partnerskiej mogą być jedynie osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania profesji enumeratywnie wymienionych w Kodeksie spółek handlowych

Spółka partnerska – dla kogo?

Podstawową ideą spółki partnerskiej jest z jednej strony możliwość wspólnego wykonywania wolnego zawodu, a z drugiej strony uniknięcie odpowiedzialności za działania wspólnika przez pozostałych partnerów.

W ramach spółki partnerskiej mogą być wykonywane wolne zawody, wśród których można wymienić następujące:

 •     farmaceuta,
 •     adwokat,
 •     inżynier budownictwa,
 •     fizjoterapeuta,
 •     położna,
 •     radca prawny,
 •     makler papierów wartościowych,
 •     notariusz,
 •     lekarz,
 •     lekarz weterynarii.

Spółka partnerska – co warto wiedzieć?

Spółka partnerska wyróżnia się kilkoma istotnymi zaletami:

 •     brak konieczności sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego – wystarczy zwykła forma pisemna,
 •     brak konieczności wnoszenia kapitału zakładowego na poczet wnoszonych wkładów,
 •     ograniczona odpowiedzialność partnerów.

Spółka partnerska może funkcjonować – podobnie jak spółka jawna – w ten sposób, że niektórzy bądź wszyscy wspólnicy będą prowadzić jej sprawy i reprezentować na zewnątrz albo może być powołany zarząd, do którego analogicznie mają zastosowanie wymienione w Ksh przepisy dotyczące zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu