Co to spółka komandytowa?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co to spółka komandytowa?

Co to spółka komandytowa

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej. Charakteryzuje ją to, że należą do niej dwie kategorie wspólników, których zasadnicza różnica dotyczy ich zakresu odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz uprawnień związanych z prowadzeniem jej spraw i reprezentacji.

Spółka komandytowa – dla kogo?

Spółka komandytowa może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które posiadają konkretny pomysł na biznes – natomiast nie dysponują środkami finansowymi, jakie mogłyby zainwestować w działalność. Z drugiej strony stanowi formę lokaty kapitału. Pierwsza grupa wspólników, zwana komplementariuszami, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto odpowiada za zobowiązania spółki również całym swoim majątkiem osobistym. Z kolei odpowiedzialność drugiej grupy wspólników – komandytariuszy jest ograniczona. Odpowiadają oni jedynie do wysokości sumy komandytowej, którą to  wysokość dla każdego z nich odrębnie określa umowa spółki.  

Umowa spółki komandytowej wymaga każdorazowo formy aktu notarialnego.

Spółka komandytowa – co warto wiedzieć?

Obecnie, atrakcyjność spółek komandytowych w obrocie znacznie spadła. Spowodowane to było nałożeniem na spółkę komandytową od 2021 roku podatku CIT. W praktyce zrównało to opodatkowanie tej spółki z opodatkowaniem, z jakim mamy do czynienia w spółkach kapitałowych.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu