Kto podpisuje umowy w spółce cywilnej?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Kto podpisuje umowy w spółce cywilnej?

Kto podpisuje umowy w spółce cywilnej

 Stosownie do art. 866 Kodeksu cywilnego każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenie jej spraw, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Przywołana zasada ma charekter względnie obowiązaujący, co oznacza że wspólnicy mogą w umowie spółki określić inny, dogodniejszy dla nich sposób reprezentacji w spółce. W praktyce, niejako na wzór reprezentacji charkaterystyczny dla spółek prawa handlowego, najcześciej spotykanym modelem reprezentacji jest reprezentacja dwoosobowa. 

Kto może podpisywać umowy w imieniu spółki cywilnej?

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, więc wszelkie umowy zawierane w jej ramch, tak naprawdę zawierane są z jej wszystkimi wspólnikami. Natoamist sam podpis pod umową powinien odpowiadać zasadom reprezentacji przyjetym w danej spółce. Oznacza to, że nie zawsze pod umową muszą widnieść podpisy wszystkich wspólników. 

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu