Co reguluje Kodeks spółek handlowych?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Co reguluje Kodeks spółek handlowych?

kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) reguluje następujące kwestie:

  • tworzenie spółek handlowych
  • organizację spółek handlowych
  • funkcjonowanie spółek handlowych
  • rozwiązywanie spółek handlowych
  • łączenie spółek handlowych
  • podział spółek handlowych
  • przekształcanie spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych zawiera zbiór przepisów regulujących ustrój i działalność spółek handlowych.

Spółka handlowa – czym jest? 

Spółkami handlowymi w rozumieniu ksh są zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe. Do spółek osobowych należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Z kolei spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Co reguluje Kodeks spółek handlowych

 

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu