Jak uzyskać wyższe alimenty?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jak uzyskać wyższe alimenty?

Jak uzyskać wyższe alimenty?

Alimenty ustalone w umowie, ugodzie sądowej lub wyroku rzadko pozostają na tym samym poziomie przez cały czas trwania obowiązku alimentacyjne. Żądanie podwyższenia raz ustalonej kwoty aliementów najczęściej wynika z polepszenia sytuacji materialnej rodzica obowiązanego do alimentacji lub związane jest ze wzrostem usprawiedliwionych potrzeb dziecka. 

Wyższe alimenty – jak je uzyskać?

Przede wszystkim, aby wystąpić z żądaniem podwyższenia alimentów, musimy dysponować ustaleniem obowiązku alimentacyjnego w postaci np. umowy, wyroku rozwodowego czy ugody sądowej. Dopiero po ustaleniu obowiazku alimentacyjnego w razie “zmiany stosunków” można wystąpić z roszczeniem podwyższenia kwoty alimentów. Po kodeksowym pojęciem “zmiany stosunków” kryje się najczęściej polepszenie sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do alimentacji lub większenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji (np. dziecko zacznie uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne, wymaga specjalistycznej diety lub leczenia albo rehabilitacji). Do usprawiedliwonionych potrzeb dziecka należą nie tylko koszty związane z jego utrzymaniem czy leczeniem, ale także wydatki na jego rozrywki (np. wyjście do kina) czy wyjazdy, jak ferie czy wakacje.

Warto wspomnieć, że uprawniony do alimentacji występujący z żądaniem podwyższenia alimentów jest zwolniony z opłat sądowych.

Uzyskanie wyższych alimentów – co zrobić?

Uzyskanie wyższych alimentów wymaga złożenia pozwu do sądu – właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Żadanie podwyższenia alimentów musi być właściwie umotywowane, więc warto w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego. Kluczową kwestią dla sądu rozpatrującego pozew o podwyższenie alimentów bedzie wykazanie zmiany stosunków, które skutkować będą koniecznością podwyższenia pierwotnej kwoty alimentów. Należy także pamiętać, że nie chodzi tu o sam upływ czasu pomiędzy prawomocnym ustaleniem obowiązku alimentacyjnego (np. w wyroku rozwodowym) a żądaniem podwyższenia alimentów, ale o konkretne zdarzenia, które będą wykazywały konieczność podniesienia ustalonej pierwotnie kwoty alimentów. 

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu