Kto płaci alimenty gdy ojciec jest w więzieniu?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kto płaci alimenty gdy ojciec jest w więzieniu?

Kto płaci alimenty gdy ojciec jest w więzieniu

Osadzenie zobowiązanego do płacenia alimentów w zakładzie karnym  co do zasady nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny wobec uprawnionego. Alimenty – niezależnie od woli osadzonego – powinny być realizowane np. z jego oszczędności czy upłynniania posiadanego majątku. 

Alimenty gdy ojciec w więzieniu – co zrobić?

Niestety często osadzenie w zakładzie karnym powoduje, że zobowiązany do alimentów traci źródło dochodu, jakim jest na przykład wynagrodzenie za pracę. Z kolei podjęcie się zatrudnienia w zakładzie karnym nie zawsze jest możliwe. Poza tym sami osadzeni mogą nie wyrażać takiej woli.

W razie braku możliwości uzyskania środków od zobowiązanego, czyli w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że egzekucja jest nieskuteczna, świadczenie alimentacyjne może być wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego. Przy czym uprawniony musi jeszcze spełniać warunki związane z kryterium dochodowym. Dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł miesięcznie. W razie jego przekroczenia przysługiwała będzie kwota wynikająca z różnicy wyżej wskazanej kwoty z wartością powyżej progu.

Obowiązek alimentacyjny – jak długo trwa? 

Obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, kiedy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego do alimentacji nie jest automatycznie związane z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Z orzecznictwa wynika, że w zasadzie dziecko uczące się może pobierać alimenty do 26 roku życia. Jednakże każdy przypadek sąd ocenia bardzo indywidualnie. Może się na przykład zdarzyć, że dziecko przed osiągnięciem wspomnianego wieku zacznie zarabiać pieniądze albo na skutek dziedziczenia przypadnie mu majątek. Wówczas będzie to wpływało na wysokość obowiązku alimentacyjnego, albo nawet na samo jego istnienie.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu