Jak sprawdzić zmiany w KRS?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jak sprawdzić zmiany w KRS?

Jak sprawdzić zmiany w KRS?

By uzyskać aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) najlepiej korzystać z ogólnie dostępnej wyszukiwarki firmowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Przeglądanie i pobieranie odpisów nie wymaga posiadania konta użytkownika na wspomnianym portalu. W zasadzie jeżeli posiadamy odpis wygenerowany w PRS nie narażamy się na zarzut, że nie dochowaliśmy należytej staranności polegających na uzyskiwaniu danych z niewiadomego źródła.

KRS – jak uzyskać odpis aktualny i pełny?

Wyszukiwarka jest dostępna na stronie https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl

Oprócz posiadania danych identyfikujących interesujący nas podmiot, musimy zdecydować, czy chcemy pobrać odpis aktualny, czy zupełny. Odpis aktualny posiada generalnie wszystkie dane potrzebne do weryfikacji danego podmiotu np. przed zawarciem umowy cywilnoprawnej. W odpisie zupełnym możemy niejako prześledzić jego historię. Jednakże zbyt duża ilość zamieszczanych danych powoduje, że korzystanie z niego jest zdecydowanie bardziej utrudnione.

Do danych identyfikujących szukany podmiot należą m.in.:

  • numer KRS,
  • NIP,
  • numer REGON,
  • nazwę – firma.

Oprócz rejestru przedsiębiorców w KRS mamy również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji (…). Przed wyszukiwaniem należy zaznaczyć właściwy rejestr.

Jak sprawdzić zmiany w KRS?

Zmiany w KRS

KRS – jaki jest jego cel?

Celem KRS-u jest powszechne udostępnienie szybkiej i sprawdzonej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, jego sytuacji finansowej i sposobie jego reprezentowania. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa m.in na spółkach prawa handlowego, a może również dotyczyć fundacji czy stowarzyszeń.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu