Jak zgłosić zmianę adresu do KRS?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jak zgłosić zmianę adresu do KRS?

Jak zgłosić zmianę adresu do KRS?

Aby zgłosić zmianę adresu do KRS należy zrobić to elektronicznie – poprzez Portal Rejestrów Sądowych lub system S24. Dokonanie zmiany wiąże się zarówno z obowiązkiem wykazania odpowiednich – wskazujących na jej konieczność – dokumentów, jak i z wniesieniem opłaty.

Zmiana adresu w KRS – jak to zrobić?

Jak zgłosić zmianę adresu do KRS?

Aby zmienić adres w KRS należy:

  • założyć konto na Portalu Rejestrów Sądowych
  • zebrać związaną ze zmianą dokumentację
  • wypełnić wniosek o zmianę
  • uiścić opłatę za wniosek
  • podpisać i wysłać dokument

Za niezaktualizowanie adresu w KRS grozi kara grzywny.

Zmiany w KRS

KRS – czym jest?

Krajowy Rejestr Sądowy to informatyczna baza danych złożona z osobnych rejestrów, w tym:

  • przedsiębiorców,
  • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jego zadaniem pozostaje między innymi udostępnianie danych na temat sytuacji finansowej i prawnej polskich przedsiębiorców.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu