Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia przedsiębiorstwa, do której najważniejszych zalet należy posiadanie osobowości prawnej, zasadniczy brak odpowiedzialności wspólników, brak konieczności płacenia składek ZUS (przy założeniu, że w spółce jest co najmniej dwóch wspólników) oraz możliwość rejestracji spółki przez Internet.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – dla kogo?

Z prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej korzystają osoby chcące ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem. Wspólnikami spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dużym plusem spółki z o.o. jest również stosunkowo niski minimalny kapitał zakładowy, który wynosi obecnie 5.000 złotych. Spółka może być zawiązana w każdym prawnie dopuszczalnym celu gospodarczym. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto wiedzieć?

Spółka może rozpocząć swoją działalność już od momentu jej zawiązania, tj. od podpisania umowy przez wspólników. Nie ma konieczności czekania na rejestrację spółki w KRS. Do momentu wpisu spółka obowiązana jest używać swojej nazwy z dodatkiem “spółka w organizacji”.

Do minusów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. należy podwójne opodatkowanie. Spółka obciążona jest podatkiem CIT, a następnie wspólnicy od otrzymanej dywidendy – udziału w zysku – są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego.

Spółka z o.o. może liczyć kilku wspólników bądź być spółką jednoosobową. Przy czym wspólnikiem spółki nie może być sama spółka. Przy okazji spółki jednoosobowej warto wspomnieć, że jedyny wspólnik jest zobowiązany do uiszczania składek ZUS.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu