Rozwód a podział majątku

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Rozwód a podział majątku

rozwód a podział majątku

Przeprowadzenie podziału majątku w toku procesu rozwodowego teoretycznie jest możliwe, jednak w praktyce zdarza się to stosunkowo rzadko. Przede wszystkim, aby przeprowadzenie podziału majątku było możliwe w trakcie procesu rozwodowego, małżonkowie muszą być zgodni zarówno co do składników majątku wspólnego, jak i co do ich wartości. Dodatkowo, spełniony musi być warunek, że przeprowadzenie podziału nie wydłuży postępowania o rozwód

Czy można dokonać podziału majątku wspólnego przed rozwodem?

Tak, można dokonać podziału majątku wspólnego przed rozwodem. Warto zaznaczyć, że można dokonać podziału niezależnie od tego, czy małżonkowie planują się rozstać, czy też nie. W praktyce zdarza się nierzadko, że małżonkowie decydują się na podział majątku wspólnego na przykład w sytuacji, gdy jedno z nich planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, która zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem. 

Podział majątku wspólnego przed rozwodem może być przeprowadzony w formie umownej lub w ramach postępowania sądowego. Przy czym by przeprowadzić sądowy podział majątku wspólnego małżonków muszą być spełnione określone warunki w postaci występowania ważnych powodów.

majątek małżeństwa infografika

Podział majątku wspólnego po rozwodzie 

Z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, pomiędzy małżonkami przestaje istnieć wspólność majątkowa małżeńska. Niezwykle rzadko zdarza się żeby sąd w postępowaniu rozwodowym orzekł także o sposobie podziału majątku wspólnego małżonków.

Najczęściej zatem po rozwodzie byłych już małżonków czeka kolejne postępowanie, tym razem związane z podziałem majątku wspólnego przez sąd.

W odróżnieniu od postępowania rozwodowego, postępowanie w sprawie o podział majątku toczy się w trybie nieprocesowym. Inicjowane jest poprzez złożenie wniosku przez byłego małżonka do właściwego sądu rejonowego. Alternatywą dla tego postępowania jest umowny podział majątku wspólnego. Należy mieć na uwadze, że jest on szybszy, ale może się okazać że jest droższy w stosunku do podziału sądowego, a ponadto małżonkowie muszą być zgodni co do podziału majątku.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu