Jakie alimenty przy zarobkach 3000 netto?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Jakie alimenty przy zarobkach 3000 netto?

Jakie alimenty przy zarobkach 3000 netto?

W Polsce wysokość alimentów na dziecko nie jest ściśle określona i uzależniona jest usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji. Mówiąc o alimentach na rzecz małoletnich dzieci należy również mieć na uwadze zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Zasada ta oznacza, że dziecko nie powinno żyć poniżej poziomu, na którym żyje rodzic. Tym samym im wyższe będą możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji, tym wyższy będą jednocześnie usprawiedliwione potrzeby dziecka bowiem wysoki status majątkowy rodzica powinien zapewnić dziecku na odpowiednio wyższym poziomie możliwość rozwijania dodatkowych pasji, droższych wyjazdów wakacyjnych lub na ferie oraz lepszej opieki medycznej.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to nie tylko koszty związane z jego utrzymaniem, wyżywieniem i nauką, ale także wszelkie koszty związane z leczeniem, dietą, rehabilitacją, wypoczynkiem czy związane z rozwijaniem jego pasji i umiejętności. Nie bez znaczenia w kontekście powyższego mogą się również okazać zarobki dziecka lub posiadany przez nie majątek.

Z kolei oceniając możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji, należy mieć na uwadze, że sąd nie będzie oceniać jego rzeczywistych zarobków, które często mogą okazać się poniżej możliwości zobowiązanego do alimentacji, ale weźmie pod uwagę jego potencjalne możliwości zarobkowe. Nie bez znaczenia będzie również majątek posiadany przez zobowiązanego rodzica.

Inaczej zatem może wyglądać kwota zasądzonych alimentów w przypadku dziecka, które nie wymaga żadnej szczególnej opieki medycznej, a rodzic zobowiązany zarabia 3.000 zł netto miesięczne i oprócz tego ma na przykład majątek w postaci nieruchomości, a inaczej w przypadku dziecka, które wymaga stałej rehabilitacji, a rodzic zarabia 3.000 zł netto miesięcznie i poza zarobkami nie posiada żadnego dodatkowego majątku i ma na utrzymaniu jeszcze dwoje dzieci. Nie można bowiem zapominać, że na kwotę alimentów będzie również wpływała sytuacja osobista i rodzinna rodzica zobowiązanego.

Podsumowując, same zarobki są niewystarczające aby w jakikolwiek sposób rzetelnie oszacować kwotę alimentów na małoletnie dziecko jaką przyjdzie płacić zobowiązanemu rodzicowi. Powyżej wskazany został szereg czynników wpływających na kwotę alimentów, które będą brane pod uwagę przez sąd orzekający w danej sprawie.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu