Co lepsze separacja czy rozwód?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co lepsze separacja czy rozwód?

A broken heart symbolizing divorce and a cracked heart symbolizing separation

W obliczu dużych i długotrwałych problemów w małżeństwie, z czasem może się pojawić się pytanie: co lepsze – separacja czy rozwód? Odpowiedź na nie jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. W tym artykule omówione zostaną różnice między separacją a rozwodem oraz ich konsekwencje prawne i finansowe.

Definicja separacji i rozwodu

Co to jest separacja?

Separacja to stan, w którym małżonkowie decydują się żyć osobno, ale nadal są prawnie małżeństwem. Może to być separacja faktyczna, kiedy małżonkowie decydują się żyć osobno, lub separacja prawna, która jest sankcjonowana przez sąd.

Separacja prawna jest oficjalnym potwierdzeniem, że małżonkowie żyją osobno. W tym przypadku sąd wydaje orzeczenie o separacji, które oprócz separacji małżonków może regulować takie kwestie, jak podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi.

Co to jest rozwód?

Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa przez sąd. Po rozwodzie małżonkowie mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Orzeczenie rozwodu może regulować również takie kwestie jak podział majątku, alimenty i opieka nad dziećmi.

Rozwód jest ostatecznym rozwiązaniem, które oznacza całkowite zakończenie małżeństwa. W przeciwieństwie do separacji, rozwód nie pozwala na powrót do stanu małżeństwa bez zawarcia nowego związku.

Porównanie separacji i rozwodu

Aspekty prawne

Orzeczenie rozwodu, jak i separacji wywierają zbliżone skutki w zakresie dotyczącym podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi czy władzy rodzicielskiej. Różnica polega na tym, że separację orzeka się w sytuacji zupełnego rozkładu pożycia małżonków, a do orzeczenia rozwodu konieczne jest jeszcze ustalenie, że rozkład pożycia jest nie tylko zupełny, ale i trwały.  W przypadku separacji małżeństwo formalnie nadal trwa i w każdej chwili małżonkowie mogą podjąć decyzję o powrocie do małżeństwa lub o rozwodzie. Rozwód natomiast jest definitywnym zakończeniem małżeństwa i po jego uprawomocnieniu byli małżonkowie mogą zawierać nowe związki małżeńskie, jak również powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Aspekty finansowe

Warto pamiętać, że separacja – podobnie jak rozwód – powoduje ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej i jednoczesne powstanie rozdzielności majątkowej. Jeszcze dalej idącą konsekwencją w aspekcie finansowym, jest podział majątku. Jego przeprowadzenie – stosownie do okoliczności danej sprawy – może być przeprowadzone bądź w samym postępowaniu separacyjnym lub rozwodowym, bądź w postępowaniu odrębnym.

Podsumowanie

Decyzja o separacji czy rozwodzie jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje każdej z tych decyzji. Warto również w tym zakresie skonsultować się z prawnikiem.

Separacja może być dobrym rozwiązaniem dla małżonków, którzy potrzebują czasu na przemyślenie swojej decyzji co do dalszego bytu małżeństwa i chcą uniknąć jego ostatecznego zakończenia. Rozwód może być lepszym rozwiązaniem dla małżonków, którzy chcą zakończyć małżeństwo i rozpocząć nowe życie.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu