Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty?

Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty

Przyjęta od pewnego czasu prawidłowość polegająca na sukcesywnym wzroście płacy minimalnej w Polsce pociąga za sobą zwiększenie tej części wynagrodzenia za pracę, która jest wolna od potrąceń w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Mechanizm ten jednak nie ma to zastosowania do zobowiązań alimentacyjnych. 

Komornik – ile zabiera z pensji za alimenty?

Kodeks pracy zapewnia wynagrodzeniu za pracę szczególną ochronę. Pracodawca, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych musi pamiętać, by dokonywane potrącenia nie były wyższe od 3/5 wartości wynagrodzenia za pracę (60%). Nie ma przy tym znaczenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Potrącenia dokonuje się od wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.

Kiedy komornik może zająć konto?

O prowadzonym przez komornika postępowaniu egzekucyjnym, dłużnik alimentacyjny może być powiadomiony nawet po nieznacznym przekroczeniu terminu opłacania świadczenia. Wszystko zależy od zachowania wierzyciela, względnie jego przedstawiciela ustawowego. Złożenie przez niego wniosku inicjuje bowiem działania komornika. Przy czym należy pamiętać, że złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji musi być poprzedzone wydaniem stosownego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Dopuszczalne też jest wystąpienie do komornika na podstawie uprzednio zawartej umowy z dłużnikiem alimentacyjnym, jednak żeby było to skuteczne, należy zadbać, by dłużnik uprzednio poddał się rygorowi dobrowolnego poddania się egzekucji, o którym mowa w art. 777 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu