Ile wynosi zachowek po matce?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Ile wynosi zachowek po matce?

Ile wynosi zachowek po matce?

Zachowek po matce wynosi połowę udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Jeżeli uprawniony do zachowku jest stale niezdolny do pracy albo jest małoletni, to zachowek po matce wynosić będzie dwie trzecie udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu ustawowym. 

Zachowek – komu się należy?

Ustawodawca określił krąg osób uprawnionych do zachowku w katalogu zamkniętym. Prawo do zachowku przysługuje m.in:

  • dzieciom 
  • wnukom
  • prawnukom
  • małżonkowi
  • rodzicom

Aby zrealizować swoje roszczenie o zachowek należy skierować wezwanie do zapłaty do jednego lub wszystkich spadkobierców bądź – gdy nie przyniesie to oczekiwanego efektu – skierować sprawę na drogę sądową poprzez sporządzenie właściwego pozwu.

ile wynosi zachowek po matce

Zachowek – kiedy nie przysługuje?

Prawo do zachowku nie przysługuje w przypadku, gdy:

  • spadkobierca odrzucił wcześniej spadek
  • sąd uznał spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia
  • spadkobierca zrzekł się dziedziczenia poprzez umowę o zrzeczenie się dziedziczenia – zawartą w formie aktu notarialnego
  • uprawnionym do zachowku byłby były małżonek
  • spadkodawca wniósł pozew o rozwód z orzeczeniem winy współmałżonka

Celem zachowku jest zabezpieczenie interesu najbliższych członków rodziny w sytuacji, kiedy zostali pominięci oni w testamencie.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu