Co to jest spółka akcyjna?

Co to spółka akcyjna

Spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych wśród których wyróżniamy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę akcyjną – w odróżnieniu od spółki z o.o. – charakteryzuje zmaterializowana forma praw udziałowych wspólników (akcjonariuszy) w formie akcji. Dzięki temu akcjonariusze mogą rozporządzać akcjami w dość płynny sposób. Z drugiej strony funkcjonowanie spółki akcyjnej związane jest z większym, niż w innych spółkach, rygoryzmem formalnym.

Spółka akcyjna – jak ją założyć?

Aby założyć spółkę akcyjną niezbędne jest:

  •     sporządzenie statutu spółki
  •     ustanowienie organów spółki
  •     wniesienie wkładów przez akcjonariuszy
  •     wpisanie spółki do KRS

Do organów spółki należy zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie wspólników.

Spółka akcyjna – co warto o niej wiedzieć?

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na równej wartości akcje. Akcje uprawniają do dywidendy. Statut może przewidywać akcje uprzywilejowane np. co do głosu na walnym zgromadzeniu wspólników bądź co do dywidendy. 

Wykorzystanie formy prawnej spółki akcyjnej umożliwia pozyskiwanie kapitału na działalność i rozwój przedsiębiorstwa poprzez kolejną emisję akcji spółki.

Zasadniczo forma spółki akcyjnej dedykowana jest do większych projektów korporacyjnych.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu