Spółka jawna – wady i zalety

spółka jawna

Do zalet spółki jawnej należą:

 • prosta rejestracja,
 • uproszczona księgowość,
 • transparentność podatkowa – jednokrotne opodatkowanie wspólników (np. przy założeniu, że wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne),
 • podmiotowość prawna,
 • niskie koszty założenia spółki,
 • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki,
 • wkłady wspólników – wkłady mogą być wnoszone w formie pracy wspólnika,
 • prowadzenie spraw spółki jawnej przez wszystkich wspólników (chyba, że umowa zakłada inaczej),
 • możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (korzystne, gdy spółka ponosi niskie koszty).

Z kolei wady spółki jawnej to:

 • odpowiedzialność wspólników bez ograniczenia – całym swoim majątkiem osobistym – za długi spółki,
 • konieczność odprowadzania składek zdrowotnych przez każdego ze wspólników (ponieważ traktowani są oni jako przedsiębiorcy),
 • możliwość rozpoczęcia działalności dopiero po wpisaniu spółki do KRS-u.

Umowa spółki jawnej – co powinna zawierać?

Umowa spółki jawnej – co do zasady – nie musi mieć formy aktu notarialnego i wystarcza zwykła forma pisemna. Umowa spółki jawnej powinna zawierać m.in. takie informacje jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane wspólników,
 • przedmiot działalności spółki,
 • firmy spółki wraz z siedzibą,
 • czas trwania spółki (jeśli nie zostanie podany – umowa zakłada, że spółka została założona na czas nieokreślony),
 • określenie wkładów oraz ich wartości, jakie wnoszą poszczególni wspólnicy,
 • ewentualne elementy dodatkowe (na przykład reprezentację spółki czy udział w zyskach i stratach).

Kiedy warto założyć spółkę jawną?

Spółkę jawną warto założyć wtedy, kiedy chcemy prowadzić średniej wielkości przedsiębiorstwo (pozbawione większego ryzyka). To propozycja prowadzenia wspólnego biznesu dla niewielkiego grona osób, które wzajemnie sobie ufają i dobrze się rozumieją. Co ciekawe, wspólnikami spółki jawnej mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby założyć spółkę jawną – nie musimy dysponować początkowym kapitałem, ponieważ wnoszone przez wspólników wkłady nie muszą mieć formy pieniężnej. Wkładem w spółce jawnej może być chociażby praca własna wspólnika, jak na przykład świadczenie na rzecz spółki usług księgowych.

Wady i zalety spółki jawnej – podsumowanie

Spółka jawna – podobnie jak inne rodzaje spółek – posiada szereg wad i zalet, które warto rozważyć, podejmując finalną decyzję o tym w jaki sposób ma działać spółka, jakie wymogi (na przykład dotyczące wniesienia kapitału) obejmować, jakiej wielkości przedsiębiorstwa dotyczyć. Im więcej czasu poświęcimy na przeanalizowanie wszelkich „za” i „przeciw” – tym prawdopodobnie lepszą decyzję uda się nam podjąć!

Pamiętajmy, że przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju spółki warto skonsultować się z zaufanym prawnikiem, który podpowie nam na jakie kwestie funkcjonowania biznesu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

 

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu