Czym się różnią spółki cywilne od spółek handlowych?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Czym się różnią spółki cywilne od spółek handlowych?

Czym się różnią spółki cywilne od spółek handlowych

Spółka cywilna w odróżnieniu do spółek prawa handlowego uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Z kolei spółki handlowe uregulowane są w kodeksie spółek handlowych. Spółka cywilna pomimo swojej nazwy nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego, a rodzajem umowy cywilnoprawnej pomiędzy wspólnikami.

Spółka cywilna i handlowa – czym się od siebie różnią?

  • podstawa uregulowania – spółka cywilna jako umowa cywilnoprawna jest uregulowana w kodeksie cywilnym w art. od 860 do 875, a spółki prawa handlowego reguluje kodeks spółek handlowych i tak spółka jawna art. 0d 22 do 85, spółka partnerska art. od 86 do 101, spółka komandytowa art. od 102 do 124, spółka komandytowo-akcyjna art. od 125 do 150, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością art. od 151 do 300, prosta spółka akcyjna art. od 300(1) do 300(134), spółka akcyjna art. od 301 do 490;
  • zdolność prawna – spółka cywilna – z racji że jest to tak naprawdę jedynie umowa wspólników zobowiązująca ich do wspólnego działania – nie ma zdolności prawnej w zakresie prawa cywilnego. Wszelkie umowy cywilnoprawne takiej spółki zawierane są nie przez spółkę, ale przez wszystkich wspólników jednocześnie. Ponadto spółka cywilna nie ma też zdolności sądowej, więc po stronie powodowej bądź pozwanej występować będą wspólnicy, a nie spółka. Wszystkie spółki prawa handlowego posiadają zdolność prawną i zdolność sądową;
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – wszystkie spółki prawa handlowego są poddane obowiązkowi rejestracji w KRS. Co więcej wpis takiej spółki ma charakter konstytutywny. Wobec spółek kapitałowych (Sp. z o.o., PSA, SA) oznacza to, że od momentu wpisu nabywają osobowość prawną, a przed wpisem działają jako spółki w organizacji. Z kolei wpis do rejestru spółek osobowych jest tożsamy z ich powstaniem.
Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu