Spółka cywilna – jak założyć?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Spółka cywilna – jak założyć?

spółka cywilna

Aby założyć spółkę cywilną należy podjąć następujące kroki:

 • Zawrzeć umowę spółki – chociaż nie musi zostać ona sporządzona w formie pisemnej, to właśnie przygotowanie umowy w taki sposób daje wspólnikom większe poczucie bezpieczeństwa (ponieważ wiąże ich fizyczny dowód – dokument z określonymi postanowieniami);
 • Zarejestrować spółkę – a dokładniej… wspólników! Podczas tak zwanej „rejestracji spółki” – osoby fizyczne chcące założyć spółkę, muszą uzyskać wpis swojej działalności w CEIDG. Jeśli jeden ze wspólników pozostaje osobą prawą – nie ma obowiązku rejestracji (przystępuje jedynie do umowy);
 • Zgłosić spółkę do Głównego Urzędu Statystycznego – wszystko po to, aby uzyskać numer REGON. Na zgłoszenie spółki do GUS-u mamy 14 dni od momentu jej założenia;
 • Zgłosić spółkę do Urzędu Skarbowego – w celu otrzymania numeru NIP. Na jego nadanie czekamy do 3 dni od dnia złożenia właściwie wypełnionego wniosku. Podobnie jak w przypadku zgłaszania spółki do GUS-u – na zgłoszenie jej do Urzędu Skarbowego również mamy dwa tygodnie;
 • Zaktualizować dane w CEiDG – zobowiązany jest tego dokonać każdy ze wspólników spółki, zawsze po nadaniu numerów NIP i REGON;
 • Wypełnienie formularza VAT-R – czyli rejestracja spółki do VAT-u. Oczywiście spółka cywilna – dokładnie na tych samych zasadach co jednoosobowa działalność gospodarcza – może skorzystać ze zwolnienia z płacenia VAT-u;
 • Założenie wspólnego rachunku dla wspólników spółki – tak, aby (jak zakłada spółka cywilna) każdy z nich mógł dokonywać wpłat czy wypłat oraz wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Aby wspólne funkcjonowanie w spółce opierało się na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa – warto, za zgodą wszystkich wspólników, zadbać o nałożenie odpowiednich limitów (na przykład możliwości wypłaty gotówki do określonej kwoty maksymalnej).

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

Umowa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • dane wspólników (imiona i nazwiska, adres pod którym będzie prowadzona działalność lub adres do korespondencji, numer NIP),
 • nazwę spółki cywilnej (wraz z siedzibą),
 • zakres działalności spółki (określony poprzez kody PKD),
 • obowiązki wspólników,
 • informację o wniesionych wkładach przez wspólników,
 • podział zysków i strat,
 • czas na jaki zostaje zawiązana spółka,
 • zasady reprezentacji spółki,
 • opcjonalnie: postanowienia dotyczące wejścia spadkobiercy wspólnika na jego miejsce,
 • wspólny cel gospodarczy wspólników,
 • zobowiązanie wspólników do określonego działania.

Spółka cywilna – jakie są jej zalety?  

Sporą zaletą spółki cywilnej jest bardzo niski koszt jej założenia – w zasadzie zerowy (nie wliczając podatku od czynności cywilnoprawnej). Co więcej, nie ma wymogów, które określałby minimalną wysokość wniesionego przez wspólników kapitału. W przypadku chęci zamknięcia spółki – przyjmując, że nie ma ona żadnych nieuregulowanych zobowiązań wobec wierzycieli – cały proces odbywa się poprzez rozwiązanie umowy oraz wzajemne rozliczenia pomiędzy wspólnikami.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu