Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

A balance scale with a gavel on one side and a stack of legal documents on the other

Radca prawny a adwokat

Obecnie radca prawny i adwokat posiadają identyczne uprawnienia i kompetencje, a różni ich wyłącznie przynależność do innych korporacji zawodowych. Adwokaci zrzeszeni są w samorządzie adwokackim, a radcowie prawni w samorządzie radców prawnych. Adwokaci nie mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę, a radcowie prawni mogą być w ten sposób zatrudniani i wówczas nie mogą podejmować się obron karnych, tak długo jak pozostają w stosunku pracy.

Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Wiele osób zastanawia się, kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których pomoc radcy prawnego może okazać się niezbędna.

Sprawy rodzinne

Radca prawny może okazać się nieocenionym wsparciem w sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, podział majątku czy ustalenie opieki nad dziećmi. W takich sytuacjach prawo jest często skomplikowane, a emocje mogą utrudniać racjonalne podejmowanie decyzji. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się nieoceniona dla właściwego zrozumienia praw i obowiązków związanych z tymi postępowaniami.

Warto również pamiętać, że radca prawny może pomóc w negocjacjach z drugą stroną, co często pozwala na uniknięcie długotrwałego i stresującego procesu sądowego.

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe należy do jednych z najbardziej skomplikowanych obszarów prawa, a błędy popełnione na etapie sporządzania testamentu czy podziału spadku mogą prowadzić w przyszłości do poważnych komplikacji. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego pozwoli właściwie zabezpieczyć interesy prawne przyszłych spadkobierców zgodnie z wolą spadkodawcy.

Sprawy gospodarcze

Przedsiębiorcom, z uwagi na częste zmiany w prawie, coraz ciężej rozeznać się w dotyczącej ich sytuacji prawnej. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego już na samym etapie rozpoczęcia działalności pozwoli na optymalny wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej sprawnego zarejestrowania. Warto bowiem wspomnieć, że obecnie zarejestrowanie spółki możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu (Portal Rejestrów Sądowych KRS), który przysparza wielu problemów przedsiębiorcom próbującym samodzielnie zarejestrować swoją działalność lub wprowadzić zmiany do już istniejącej.

Profesjonalna pomoc prawna jest również nieoceniona przy okazji sporządzania umów cywilnoprawnych w obrocie handlowych. Pozwoli to na wykorzystanie przez przedsiębiorcę dopuszczalnych instytucji prawnych, które w należycie zabezpieczą jego interesy w przyszłości.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu