Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Do kiedy trzeba płacić alimenty

Alimenty należy płacić do momentu, w którym dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Dla przykładu: kiedy ukończyło 18. rok życia, a przy tym nadal się uczy, obowiązek spoczywający na jednym z rodziców może zostać przedłużony.

Alimenty – do kiedy należy je płacić?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec małoletnich dzieci w zasadzie nie jest ograniczony żadnym terminem. Zaś samo uzyskanie pełnoletności przez dziecko nie powoduje automatycznie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodzica. W zdecydowanej bowiem większości osiemnastoletnie dziecko nadal pobiera naukę w szkole średniej i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Nawet uzyskanie przez pełnoletnie dziecko różnych świadczeń np. z tytułu pracy zawodowej, renty inwalidzkiej, zasiłku dla bezrobotnych itp., nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli świadczenia te nie są dla dziecka wystarczające na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb. 

Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że rodzice mogą wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jeżeli wykażą, że dziecko posiada już odpowiednie możliwości zarobkowe bądź majątkowe by utrzymywać się samodzielnie.

Obowiązek alimentacyjny – jaki jest jego cel?

Celem obowiązku alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka – takich jak wyżywienie, mieszkanie, edukacja, opieka zdrowotna czy ubranie, ale również zapewnienie odpowiedniego odpoczynku (wyjazdy, ferie, wakacje, kino itp.) oraz pozwolenie mu na rozwijanie jego umiejętności i zdolności (np. zajęcia pozalekcyjne).

Celem alimentacji jest również zapewnienie dziecku warunków odpowiadających stopie życiowej rodziców. Co do zasady zatem im większy majątek i dochody ma rodzic, tym wyższe będą alimenty. Co więcej w zależności od dochodu rodzica inaczej mogą wyglądać usprawiedliwione potrzeby dziecka.

 

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu