Na czym polega rozkład pożycia małżeńskiego?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Na czym polega rozkład pożycia małżeńskiego?

Two wedding rings broken in half

Termin “rozkład pożycia małżeńskiego” pojawia się w tematyce związanej z rozwodami bądź separacją. Przesłanką bezwzględną, która musi być spełniona, aby sąd orzekł rozwód jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego można upatrywać w wielu przyczynach. Często jest to wynik długotrwałych konfliktów, niezgodności charakterów, zdrady, problemów finansowych, uzależnień, a także braku komunikacji i zrozumienia. Wiele par nie jest w stanie poradzić sobie z tymi problemami, co prowadzi do rozpadu małżeństwa.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rozkład pożycia małżeńskiego to proces, który trwa zazwyczaj przez dłuższy czas. Rzadko zdarza się, że małżeństwo rozpada się z dnia na dzień. Zazwyczaj jest to wynik nagromadzenia wielu problemów i konfliktów, które nie zostały rozwiązane.

Brak komunikacji

Brak komunikacji to jedna z najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Małżonkowie często nie potrafią lub nie chcą rozmawiać o swoich problemach, uczuciach i oczekiwaniach. Nie potrafią słuchać siebie nawzajem i zrozumieć punktu widzenia drugiej osoby. Może to prowadzić do nieporozumień, konfliktów i ostatecznie do rozpadu małżeństwa.

Komunikacja to podstawa każdego związku. Bez niej trudno jest budować zaufanie, zrozumienie i bliskość. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się skutecznie komunikować w związku.

Problemy finansowe

Problemy finansowe to kolejna częsta przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Długotrwałe problemy finansowe, brak stabilności ekonomicznej, różnice w priorytetach – wszystko to może prowadzić do konfliktów i napięć w małżeństwie.

Wiele par nie potrafi rozmawiać o finansach. Nie umieją planować swojego budżetu, nie potrafią porozumieć się co do swoich wydatków i zobowiązań. Może to prowadzić do nieporozumień, konfliktów i ostatecznie do rozpadu małżeństwa.

Skutki rozkładu pożycia małżeńskiego

Jak pokazuje praktyka, najczęstszym skutkiem rozkładu pożycia małżonków jest rozwód. W przeważającej mierze powodem tego jest niezgodność charakterów małżonków. Częstą przyczyną jest też negatywne zachowanie któregoś z nich związane na przykład z popadnięciem w uzależnienie od hazardu, narkotyków czy alkoholu.

Rozwód

W myśl przepisu art. 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką warunkującą rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest trwałość i zupełność rozkładu pożycia. Spełnienie tej przesłanki jest konieczne, aby sąd mógł orzec rozwód. Zupełność rozkładu pożycia oznacza zanik pożycia małżeńskiego w trzech następujących obszarach: więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Trwałość natomiast wiąże się z czasem, intensywnością i głębokością rozkładu pożycia oraz brakiem widoków na przyszłość, że ten stan ulegnie zmianie.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu