Czy separacja chroni przed długami męża?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Czy separacja chroni przed długami męża?

Czy separacja chroni przed długami męża

Aby odpowiedzieć na przedstawione wyżej pytanie, należy ustalić, kiedy powstał dług i jaki panował ustrój majątkowy małżeński przed orzeczeniem separacji.

Separacja – kiedy chroni przed długami męża?

Samo orzeczenie separacji nie powoduje pełnej ochrony przed długami współmałżonka. Istotne będzie bowiem, kiedy dany dług powstał. Jeżeli powstał on jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia o separacji, a w małżeństwie panował ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, to za dług będą odpowiadali oboje współmałżonkowie.

Jeżeli natomiast mąż zaciągnął dług po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji, to żona nie będzie już solidarnie z nim odpowiedzialna za dług.

Powyższe ma szczególne znaczenie w kontekście zobowiązań długoterminowych jak np. kredyty hipoteczne, które małżonkowie zaciągnęli wspólnie przed orzeczeniem separacji. Solidarna odpowiedzialność małżonków za te długi nie będzie automatycznie zniesiona po orzeczeniu separacji. Co więcej obie strony zobowiązane będą do wspólnej spłaty kredytu. Możliwe jest natomiast inne uregulowanie spłat pomiędzy małżonkami.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu