Co zwalnia z płacenia alimentów?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co zwalnia z płacenia alimentów?

Co zwalnia z płacenia alimentów?

W razie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka, rodzic może wnosić o zwolnienie go z tego obowiązku, jeżeli wykaże, że dziecko ma możliwości majątkowe bądź zarobkowe by utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie więc przez dziecko pełnoletności nie zawsze musi być jednoznaczne z końcem obowiązku alimentacyjnego.

Zwolnienie z płacenia alimentów – kiedy może mieć miejsce?

Zwolnienie z płacenia alimentów bądź ich znaczące zmniejszenie następuje najczęściej w momencie takim jak:

  • zmiana sytuacji finansowej osoby, na którą nałożony został obowiązek alimentacyjny – na przykład wtedy, kiedy następuje nagły wzrost jej usprawiedliwionych wydatków (np. przychodzi na świat się kolejne dziecko) bądź traci źródło dochodu (np. na skutek zdarzenia losowego staje się niezdolna do pracy),
  • zmiana sytuacji dziecka – osiągnięcie pełnoletności z jednoczesnym podjęciem zatrudnienia (ewentualnie posiadaniem możliwości do jego podjęcia) – przy czym jeżeli dziecko zdecyduje się na kontynuowanie nauki, to generalnie rodzice obowiązani są do jego dalszego utrzymywania.

Decyzja o zwolnieniu z obowiązku płacenia alimentów lub zmianie ich wysokości uzależniona jest od szeregu czynników, które zawsze odnoszą się do konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko i rodzic zobowiązany do alimentacji.

 

Zwolnienie z płacenia alimentów a majątek dziecka

Jeśli majątek dziecka pozwala na pokrycie kosztów związanych z jego żywieniem, utrzymaniem mieszkania, zakupem środków higieny i odzieży, wydatkami na sport i kulturę oraz tak zwanym “kieszonkowym” – obowiązek płacenia alimentów może zostać uchylony. Pod pojęciem “majątku dziecka” rozumie się rzeczy takie jak:

  • pieniądze,
  • nieruchomości,
  • mienie ruchome,
  • inne prawa.

Dziecko może wejść w posiadanie wymienionych dóbr na skutek takich zdarzeń jak np.: dziedziczenie, obdarowanie, zdobycie nagrody majątkowej w konkursie czy zawodach sportowych.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu