Spółka komandytowa – wady i zalety

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Spółka komandytowa – wady i zalety

spółka komandytowa

Spółka komandytowa, obok spółki jawnej i partnerskiej, jest jedną z częściej wybieranych przez przedsiębiorców formą prawną prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Co prawda, po ostatnich zmianach w prawie podatkowym, ich liczba na rynku przestała wzrastać, jednak dalej jest ona stosunkowo popularna.

Zalety spółki komandytowej:

 • możliwość założenia spółki przez Internet,
 • brak wymogów dotyczących kapitałowego zakładowego,
 • czytelne reguły dotyczące odpowiedzialności każdego wspólnika za zobowiązania spółki,
 • możliwość wypłacania zaliczek na poczet zysków,
 • możliwość dalszego prowadzenia spółki po śmierci komandytariusza,
 • możliwość kształtowania składu spółki – wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • ograniczona odpowiedzialność komandytariusza – który odpowiada solidarnie i subsydiarnie jedynie do wysokości sumy komandytowej.

Wady spółki komandytowej:

 • szereg formalności podczas jej zakładania – ponieważ umowa spółki (oraz każda jej zmiana) wymaga aktu notarialnego,
 • liczne koszty podczas zakładania spółki – między innymi zapłata taksy notarialnej,
 • złożony proces likwidacji spółki (spółka ulega rozwiązaniu dopiero wtedy, gdy zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS),
 • obowiązek płacenia składek na ZUS,
 • od 2021 roku spółka komandytowa jest podatnikiem podatku CIT,
 • Polski Ład wykluczył możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Spółkę komandytową z powodzeniem założymy przez Internet – wówczas wszyscy wspólnicy powinni założyć konta w systemie e-KRS oraz e-PUAP. 

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu