Ile wynosi zachowek po ojcu?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Ile wynosi zachowek po ojcu?

Ile wynosi zachowek po ojcu?

Zachowek po ojcu wynosi połowę wartości udziału spadkowego, które dziecko otrzymałoby dziedzicząc ustawowo. Jeśli jednak osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy bądź małoletnia – wówczas zachowek wyniesie dwie trzecie udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie uprawnionej do zachowku, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

Zachowek po ojcu – jak się o niego starać?

Jeśli dziecko zostało pominięte w testamencie, to co do zasady przysługuje mu roszczenie o zachowek. Przed wystąpieniem na drogę sądową, warto wystąpić z pisemnym wezwaniem do zapłaty skierowanym do spadkobiercy lub spadkobierców. W wezwaniu należy wskazać podstawę do wypłaty świadczenia oraz kwotę, o jaką się staramy. Jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanego efektu – należy wówczas wnieść sprawę do sądu poprzez przygotowanie odpowiedniego pozwu.

Zachowek – jakie jest jego cel?

Celem zachowku jest zadośćuczynienie najbliższym zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie. Instytucja zachowku ma podłoże humanitarne – a on sam w sobie chroni interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Instytucja zachowku występuje w wielu systemach prawa, poza Polską. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się po 5 latach od ogłoszenia testamentu.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu