Co to jest spółka jawna?

Co to spółka jawna

Spółka jawna to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a przy tym nie jest inną spółką prawa handlowego. W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Do jej największych zalet należą między innymi stosunkowo prosta procedura jej utworzenia oraz odrębność podmiotowa – co oznacza, że spółka może samodzielnie nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Spółka jawna – co warto wiedzieć?

Spółka jawna jest transparentna podatkowo co oznacza, że podatnikami są wyłącznie jej wspólnicy – którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych (gdy wspólnik jest osobą prawną).

Strukturę i funkcjonowanie spółki jawnej każdorazowo określa jej umowa. Najczęściej wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia jej spraw oraz do jej reprezentacji na zewnątrz wobec osób trzecich. W tym miejscu warto zasygnalizować, że prowadzenie spraw spółki nie jest tożsame z realizowaniem jej przedmiotu działalności określonego w umowie.

Zawiązując spółkę jawną wspólnicy mają możliwość wyboru co do formy wnoszonego wkładu. Wkładem w spółce jawnej może być zarówno praca własna wspólników, jak i wkład kapitałowy w postaci pieniędzy czy rzeczy bądź np. know-how.

Warto też zaznaczyć, że wspólnik spółki jawnej może być zwolniony od udziału w stracie, ale nie można go wyłączyć od udziału w zysku spółki.

Wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać formę opodatkowania, czyli rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym lub według skali podatkowej. Każdy ze wspólników zobowiązany będzie również do opłacania obligatoryjnych składek ZUS.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu