Co nie wchodzi do majątku wspólnego?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Co nie wchodzi do majątku wspólnego?

Co nie wchodzi do majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego nie wchodzą rzeczy nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego, jak również rzeczy, które zostały przez nich nabyte już po zawarciu małżeństwa, ale zostały zakupione z majątku osobistego danego małżonka. 

Majątek wspólny a intercyza

 Co do zasady, po zawarciu małżeństwa powstają aż trzy masy majątkowe i są to odpowiednio: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża oraz majątek wspólny. Zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i już w czasie jego trwania małżonkowie mogą zawierać umowy majątkowe małżeńskie, zwane potocznie “intercyzami”. Umowa może zostać zawarta jeszcze przed zawarciem małżeństwa i przyszli małżonkowie mogą postanowić w niej, że w ich małżeństwie będzie obowiązywał ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Również już w czasie trwania małżeństwa, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, mocą której wprowadzą ustrój rozdzielności majątkowej albo zdecydują się na ustrój z tzw. wyrównaniem dorobku. Dowiedz się więcej o podziale majątku wspólnego.

Majątek wspólny – czym jest?

Majątek wspólny to wszystkie te przedmioty majątkowe, które zostały nabyte podczas trwania małżeńskiej wspólności majątkowej – zarówno przez oboje małżonków, jak i jednego (a przy tym nie zaliczające się do majątku osobistego). Składnikami majątku wspólnego są:

  • wynagrodzenie za pracę
  • środki zgromadzone na rachunku otwartym
  • środki zebrane w pracowniczym funduszu emerytalnym
  • dochody z innej działalności każdego z małżonków
  • kwoty składek zaewidencjonowane na subkoncie w ZUS

Majątek osobisty – a więc między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa – po ślubie, mimo braku intercyzy, nadal pozostaje majątkiem każdego z małżonków.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu