Na czym polega porada prawna?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Na czym polega porada prawna?

A balance scale where one side holds a book symbolizing law and the other side holds a light bulb symbolizing advice or ideas

Porada prawna w uproszczeniu polega na analizie zaprezentowanego przez klienta stanu faktycznego sprawy oraz innych istotnych w danej sprawie okoliczności, a następnie przedstawieniu klientowi optymalnych rozwiązań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Interpretacja prawa

Interpretacja prawa to jedno z kluczowych zadań prawnika. Prawo jest często skomplikowane i trudne do zrozumienia dla osób, które nie mają wykształcenia prawniczego. Prawnicy pomagają swoim klientom zrozumieć przepisy prawne, interpretując je w kontekście konkretnych sytuacji.

Interpretacja prawa może obejmować analizę konkretnego przepisu prawa, ale także szersze zrozumienie systemu prawnego.

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne to kolejny kluczowy element pracy prawnika. Prawnicy doradzają swoim klientom, jakie działania mogą podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Doradztwo prawne może obejmować różne aspekty, od strategii prawnej, przez negocjacje, aż po reprezentację w sądzie.

Porada prawna – spotkanie w kancelarii

Podczas porady w kancelarii prawnej klient przedstawia swoją sytuację, a prawnik zadaje pytania, aby zrozumieć wszystkie aspekty problemu. Następnie prawnik analizuje sytuację i udziela porady prawnej w oparciu o obowiązujące przepisy.

Podczas spotkania z prawnikiem ważne jest, aby klient był jak najbardziej szczery i otwarty. Prawnicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że nie mogą ujawniać informacji otrzymanych od klienta. Dlatego klient może bez obaw podzielić się z prawnikiem wszystkimi informacjami, które mogą być istotne dla jego sprawy.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu