Jakich spółek w Polsce jest najwięcej?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Jakich spółek w Polsce jest najwięcej?

Jakich spółek w Polsce jest najwięcej

W Polsce występuje najwięcej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – między innymi ze względu na zredukowany poziom odpowiedzialności wspólników spółki za zobowiązania przedsiębiorstwa. 

Spółki w Polsce – co warto wiedzieć?

W Polsce występują następujące rodzaje spółek:

  •     spółki osobowe
  •     spółki kapitałowe

Są to tzw. spółki prawa handlowego – uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.

Szczególnym rodzajem spółki pozostaje spółka cywilna – regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. W przeciwieństwie do spółek handlowych, w zasadzie nie ma ona zdolności prawnej, a w toku działalności występują w jej imieniu wspólnicy.

Modelową spółką osobową jest spółka jawna, cechuje ją między innymi łatwość założenia, uproszczone zasady prowadzenia oraz brak obowiązku wniesienia minimalnego kapitału zakładowego.

Spółki w Polsce – które są najbardziej popularne?

Dane z 2020 roku pokazują jasno, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się największą popularnością – wśród zarejestrowanych wówczas w Polsce form prowadzenia działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym, niemal 85% to spółki z o.o.. Kolejną pozycję zajmowały spółki komandytowe, ale było ich niespełna 10%. Dalej uplasowały się spółki jawne, których  było około 2%. Pozostałe spółki nie przekroczyły jednego procenta. Dokładne dane na ten temat znajdziemy na stronach Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu