Separacja prawna i jej skutki.

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Separacja prawna i jej skutki.

Jakie są skutki prawne separacji

Do powstania separacji prawnej konieczne jest orzeczenie sądu w tym zakresie. Sąd wyda je po uprzednim ustaleniu, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Podobnie jak w przypadku rozwodu, konieczną przesłanką w orzeczeniu separacji jest ustalenie, że pomiędzy małżonkami nastąpiło przerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Separacja – jakie są jej skutki prawne? 

Skutki prawne separacji są zbliżone do tych, jakie niesie ze sobą rozwód. Można wśród nich wymienić ustanie, z mocy samego prawa, ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Przy czym powyższego nie należy mylić z podziałem majątku wspólnego małżonków, którego przeprowadzenie sąd może, ale nie musi w toku postępowania o separację realizować.

Ponadto sąd – w razie posiadania wspólnych małoletnich dzieci małżonków – orzeknie również o władzy rodzicielskiej, ustaleniu kontaktów i obowiązku alimentacyjnym. 

Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny, to w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec obowiązek jego świadczenia również na rzecz drugiego małżonka. Ważną kwestią będzie wówczas przypisanie winy rozkładu pożycia jednemu bądź obojgu małżonkom.

Sąd może też orzec o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, ewentualnie – w uzasadnionych przypadkach – również o nakazie eksmisji jednego z nich.

Separacja – jaki jest jej cel?

Separacja – w zależności od sytuacji – może powodować różne następstwa. Do najważniejszego należy    nabranie dystansu co do małżeństwa, w szczególności do występujących w nim problemów, w celu refleksji co do pozostania w małżeństwie lub ostatecznego rozstania zakończonego rozwodem.

Separacja może prowadzić zarówno do rozpadu małżeństwa, jak i do poprawy relacji – wiele zależy od nastawienia małżonków, którzy decydują się na podjęcie kroków z nią związanych.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu