Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Do kiedy płaci się alimenty na dziecko?

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko w Polsce płaci się do momentu, gdy nie może ono samodzielnie się utrzymać – co oznacza, że nie obowiązuje górna granica wieku, do której należy płacić alimenty. Dla przykładu: jeśli dziecko ukończyło 24 lata i nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie – obowiązek alimentacyjny może nadal obowiązywać. 

Alimenty na dziecko – kiedy wygasa obowiązek ich płacenia?

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko wygasa w momencie, kiedy może ono utrzymać się samodzielnie. Chociaż zwykle jest to czas, kiedy dziecko staje się pełnoletnie, sąd może orzec kontynuowanie płacenia alimentów – na przykład wtedy, gdy rozpoczyna ono naukę na studiach. W tej sytuacji obowiązek alimentacyjny utrzymuje się dalej – jednak przyjmuje się, że nie dłużej niż do momentu ukończenia 26. roku życia. Brak wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego uzasadniać będą oczywiście choroby, niepełnosprawności czy inne losowe przypadki uniemożliwiające dziecku samodzielne utrzymanie się.

Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

Alimenty są formą wsparcia finansowego, mającą na celu zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków do życia. Wysokość alimentów na dziecko sąd ustala na podstawie wynagrodzenia rodzica, a dokładniej jego możliwości zarobkowych i majątkowych oraz na podstawie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Zaniedbanie obowiązku płacenia alimentów może skutkować nie tylko wszczęciem postępowania sądowego, egzekucją komorniczą czy karami finansowymi, ale także karą pozbawienia wolności.

Radca Prawny Tomasz Szeffner
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podejmował współpracę z kancelariami prawnymi. Pracował także na prawniczych stanowiskach specjalistycznych w administracji państwowej. Następnie odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Będąc na aplikacji współpracował z kancelariami specjalizującymi się w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym przede wszystkim spółkom. Jest wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ostatnio na blogu