Czy komandytariusz musi płacić ZUS?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Działalność gospodarcza, spółki, umowy » Czy komandytariusz musi płacić ZUS?

Czy komandytariusz musi płacić ZUS

Tak, komandytariusz w spółce komandytowej musi płacić składki ZUS. Komandytariusz podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Komandytariusz w spółce komandytowej jest zobowiązany do opłacania składek ZUS na takich samych zasadach jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Opłacanie składek przez komandytariusza

Jeśli komandytariusz jest już objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia), to z tytułu udziału w spółce komandytowej zobowiązany jest opłacać składkę zdrowotną.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu