Kancelaria rozwody Warszawa

Rozwody to jedne z najtrudniejszych momentów w życiu. Emocje, niepewność i mnóstwo zawiłości prawnych mogą sprawić, że proces rozwodowy może stać się dużym wyzwaniem, w którym nieoceniona może okazać się pomoc radcy prawnego.

Jesteśmy kancelarią prawną w Warszawie, która specjalizuje się w obszarze prawa rodzinnego i sprawach rozwodowych. Naszym głównym celem jest zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej i wsparcia na każdym etapie procesu rozwodowego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach rozwodowych, podziału majątku po rozwodzie, sprawach alimentacyjnych, sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz w sprawach o ustalanie kontaktów z dzieckiem. Jeżeli pozwalają na to okoliczności danej sprawy zachęcamy Klientów do podjęcia próby porozumienia się z drugą stroną i wypracowania wspólnego stanowiska, co znacznie skraca czas trwania postępowania, a niekiedy pozwala również na obniżenie kosztów związanych z procesem rozwodowym.

Jak przejść przez rozwód

Jeżeli zdecydują się Państwo na definitywne zakończenie związku małżeńskiego, to warto się do tego dobrze przygotować. W trakcie konsultacji z radcą prawnym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację. Opowiedzieć o przyczynach rozpadu małżeństwa, opisać sytuację rodzinną i majątkową. Warto również, aby w trakcie rozmowy z radcą prawnym wskazać jakie żądania chcieliby Państwo zgłosić w trakcie postępowania rozwodowego, czy zależy Państwu na orzeczeniu o winie rozkładu pożycia. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to należy mieć na uwadze, że sąd zobligowany będzie do uregulowania takich kwestii jak: władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, ustalenie kontaktów oraz obowiązku alimentacyjnego.

Mając na uwadze wielowątkowość postępowania rozwodowego, warto już na samym początku tego procesu skonsultować się z doświadczonym radcą prawnym, który zapewni wsparcie w odpowiednim przygotowaniu do rozwodu. W naszej Kancelarii wspieramy na każdym etapie postępowania pomagając zrozumieć zawiłe procedury prawne i dobrać odpowiednią strategię.

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Po złożeniu pozwu rozwodowego we właściwym sądzie okręgowym, zakładając, że pozew nie zawiera braków formalnych, sąd wyznaczy termin rozprawy rozwodowej, na którą zostaną wezwane obie strony. W trakcie rozprawy sąd zada szereg pytań mających na celu ustalenie, czy w danej sprawie rzeczywiście doszło do rozpadu związku małżeńskiego. Sąd będzie więc badał, czy pomiędzy stronami nastąpił zanik więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej oraz czy ma on charakter trwały.

Obligatoryjnym elementem postępowania rozwodowego jest zbadanie i określenie na przyszłość sytuacji wspólnych małoletnich dzieci stron. W tym ustalenie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów rodziców z dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnego. Wspólne porozumienie się stron odnośnie ww. kwestii może przyczynić się do znacznego skrócenia całego procesu przed sądem, w tym również do zaoszczędzenia kosztów.

Jak przygotować się do rozwodu

Jeżeli uznają Państwo, że decyzja o rozwodzie jest w Państwa przypadku nieunikniona, to warto się do tego dobrze przygotować. Jeszcze przed wniesieniem pozwu warto zastanowić się, czy w danym przypadku korzystniejsze będzie orzeczenie o winie czy też lepiej od niego odstąpić. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, to kolejną kwestią będzie ustalenie, kto będzie sprawował codzienną opiekę nad dziećmi, czy ma być to jeden z małżonków, czy też z uwagi na dobro dziecka lepsze będzie jej współdzielenie.

Następnym zagadnieniem jest żądanie alimentów od współmałżonka. W tym celu warto rozważyć, czy Państwa sytuacja majątkowa po rozwiązaniu małżeństwa nie ulegnie znacznemu pogorszeniu.

W procesie rozwodowym niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie środków dowodowych, których celem będzie przekonanie sądu o słuszności Państwa stanowiska. Oprócz zebrania wszelkich niezbędnych dokumentów, warto zastanowić się nad właściwym wyborem osób, które mogłyby zeznawać w charakterze świadka. Najczęściej są to członkowie rodziny, sąsiedzi lub osoby z grona znajomych.

Jak nasza kancelaria prawna może pomóc Państwu w rozwodzie:

  • Wyjaśnienie zawiłych procedur rozwodowych i wymagań formalnych.
  • Przedstawienie różnych możliwości i strategii przeprowadzenia rozwodu.
  • Analiza sytuacji i ocena szans na osiągnięcie oczekiwanych przez Państwa celów.
  • Reprezentacja przed sądem.
  • Pomoc w negocjacjach i zawieraniu porozumień dotyczących podziału majątku, alimentów, władzy rodzicielskiej i innych kwestii.
  • Odpowiedzi na  pytania i udzielanie wsparcia podczas całego procesu rozwodowego.

Koszt rozwodu w Warszawie

Opłata sądowa od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. W razie dochodzenia dodatkowych roszczeń, jak na przykład podział majątku, eksmisja ze wspólnego mieszkania itd. zaistnieje konieczność wniesienia dodatkowych opłat.