Kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty?

Kancelaria prawna Szeffner » Blog » Porady prawne » Kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty?

Kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty

Na wstępie warto zaznaczyć, że osoba uprawniona do alimentów nie ponosi kosztów postępowania związanych z ich dochodzeniem. Alimenty na rzecz małoletnich dzieci mogą być zasądzone w trakcie rozwodu ich rodziców, jak również jeszcze przed rozwodem w postępowaniu odrębnym.

Koszty sądowe w sprawie o alimenty – co warto wiedzieć?

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Bez znaczenia będzie to, czy z roszczeniem alimentacyjnym wystąpi małżonek lub były małżonek wobec drugiego małżonka czy też dziecko wobec rodziców.

Koszty sądowe w sprawie o alimenty ponosi zawsze strona zobowiązana do alimentów. To ona zostanie przez sąd obciążona kosztami tego postępowania, w tym również obowiązkiem zapłaty opłaty od pozwu o alimenty.

Warto również podkreślić, że zwolnienie od kosztów strony uprawnionej do alimentów ma charakter tymczasowy, co oznacza, że w razie oddalenie powództwa sąd może również tę stronę obciążyć kosztami postępowania. Ostatecznie zatem to sąd każdorazowo będzie decydował o tym jak rozłożone zostaną koszty postępowania. Oceniając tę kwestię będzie brał pod uwagę m.in. zasadność roszczenia oraz sytuację majątkową uprawnionego i zobowiązanego.

Radca prawny Katarzyna Szeffner
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała na specjalistycznych stanowiskach w działach prawnych administracji państwowej. Aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie aplikacji współpracowała z kancelariami świadczącymi pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Ostatnio na blogu