Jak się nie dać w sprawie o podział majątku?

Podział majątku

Sprawa o podział majątku ma zazwyczaj miejsce zaraz po orzeczeniu rozwodu. Najczęściej są w niej jeszcze obecne emocje związane z niedawno przebytym rozwodem, a niejednokrotnie także stres i zmęczenie związane z rozstaniem i układaniem życia na nowo. Z uwagi na te okoliczności, zdarza się że strona może stracić „czujność”, którą warto zachować w sprawie o podział majątku. Warto bowiem mieć na uwadze, że wynik tego postępowania przekłada się na sytuację finansową  danej osoby i niejednokrotnie może […]

Rozwód – wybrane zagadnienia

Rozwód

Rozwód cywilny Decyzja o rozwodzie zawsze jest autonomiczną decyzją małżonków ewentualnie jednego z nich, jednak jej zmaterializowanie się uwarunkowane jest pozytywnym orzeczeniem sądu. Dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego stan cywilny dotychczasowego małżonka ulegnie zmianie. W toku postępowania sąd będzie miał obowiązek ustalić, że pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Trwały – czyli nieodwracalny oraz zupełny – czyli w pełnym […]